ΤΠΔ: Διευθετήθηκαν 32.000 στεγαστικά δάνεια

ΤΠΔ: Διευθετήθηκαν 32.000 στεγαστικά δάνεια
Παντελώς αβάσιμες και αναληθείς χαρακτηρίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τις καταγγελίες ότι ξένο fund αγόρασε από αυτό «κόκκινα» δάνεια και ότι η αγορά έγινε στο 20% περίπου της πραγματικής αξίας του δανείου, σε έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

Με το έγγραφο γίνεται, ωστόσο, γνωστό ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε εφαρμογή νόμου (Ν. 3453/2006) και σε εφαρμογή υπουργικών αποφάσεων, πραγματοποίησε το 2006 μεταβίβαση και τιτλοποίηση απαιτήσεων από χορηγηθέντα, έως την 1η Ιουλίου 2004, στεγαστικά δάνεια ισοδύναμης αξίας 950 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία Grifonas Finance No1 PLC και έδρα το Λονδίνο, που δημιουργήθηκε για τον σκοπό της τιτλοποίησης. Το ποσό των 950 εκατομμυρίων ευρώ αντιστοιχούσε στο 100% του άληκτου υπολοίπου κεφαλαίου των μεταβιβασθέντων δανείων κατά τη χρονική στιγμή της μεταβίβασης.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση που είχαν καταθέσει στον υπουργό Οικονομικών 29 βουλευτές της ΝΔ με επικεφαλής τον Δάνη Τζαμτζή και, μεταξύ άλλων, ζητούσαν τη δυνατότητα εξαγοράς του στεγαστικού δανείου από τον οφειλέτη με μείωση του ποσού ύστερα από διακανονισμό με το πιστωτικό ίδρυμα. Ζητούσαν, επίσης, ο οφειλέτης να έχει το προνόμιο της προτεραιότητας, εφόσον το δάνειό του πρόκειται να πωληθεί σε τρίτους (funds κ.λπ.), να ερωτάται δηλαδή εάν αυτός θέλει να εξαγοράσει το δάνειό του στην ίδια τιμή που αυτό θα πωλείτο σε ξένα funds. Οι βουλευτές της ΝΔ επικαλούνταν καταγγελία σύμφωνα με την οποία ξένο fund έχει αγοράσει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων «κόκκινα» δάνεια στο 20% της πραγματικής αξίας του δανείου.

«Οι καταγγελίες ότι ξένο fund αγόρασε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφενός κόκκινα δάνεια πελατών του και αφετέρου ότι η αγορά έγινε στο 20% περίπου της πραγματικής αξίας του δανείου, είναι παντελώς αβάσιμες και αναληθείς» αναφέρεται στο έγγραφο. Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3867/2010, έχει προβεί σε έγκριση 32.000 αιτημάτων ρύθμισης στεγαστικών δανείων (όπως επιμήκυνση μέχρι 40 έτη, μερική καταβολή των δόσεων μέχρι 5 έτη, αναστολή εξυπηρέτησης για 2 έτη σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών).

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014, 15:07