Τσουχτερά πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011, 09:59
Τσουχτερά πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πρόστιμο, ύψους 50.000 ευρώ, επέβαλε στον Helgi Thor Bergs το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διότι, αν και υπερέβη το 1/3 των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εισηγμένης εταιρείας ΜΕΝΤΙΤΕΚ ΑΒΕΕ (πρώην Fashion Box Ελλάς), δεν προέβη -ως όφειλε- σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών της, κατά παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1 του ν. 3461/2006.

Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε να αναστείλει τα δικαιώματα ψήφου του Helgi Thor Bergs στην εταιρεία ΜΕΝΤΙΤΕΚ ΑΒΕΕ, κατά το ποσοστό που υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Παράλληλα, η Ε.Κ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στην εταιρεία AEΓEK A.E., διότι στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 δεν έλαβε πρόβλεψη, κατά παρέκκλιση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έναντι διαφορών φορολογικού ελέγχου. Σημειώνεται ότι ο φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε το 2008.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011, 10:31