Εξοχικά πέντε αστέρων

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014, 13:43


Η ενοικίαση του ακινήτου σε τουρίστες είναι μια από τις λιγοστές σανίδες σωτηρίας για τους ιδιοκτήτες που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν φόρους αλλά δεν έχουν προσόδους από την ιδιοκτησία τους.

Όπως αναφέρει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η μίσθωση κατοικιών σε φοιτητές και τουρίστες αποτελεί μια από τις ελάχιστες διεξόδους για όσους επέλεξαν τα τελευταία χρόνια να επενδύσουν στο real estate.

Το zougla.gr παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρουν όσοι επιδιώκουν να ενοικιάσουν το εξοχικό τους.

Με τον νέο νόμο που θεσπίστηκε πρόσφατα γίνεται ευκολότερη η ενοικίαση του εξοχικού σας σε τουρίστες, ακόμη και χωρίς το σήμα του ΕΟΤ. Η βασική διαφορά είναι ότι μέχρι σήμερα η κατώτερη επιτρεπτή διάρκεια μιας βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοικίας ήταν τρίμηνη (όσο δηλαδή μια ολόκληρη καλοκαιρινή περίοδος), ενώ πλέον μπορείτε να ενοικιάσετε το εξοχικό για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών.

Ειδικότερα, μπορείτε να ενοικιάσετε για τουλάχιστον έναν μήνα οποιαδήποτε κατοικία ή διαμέρισμα σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας προς Έλληνες ή ξένους τουρίστες. Επίσης, δεν χρειάζεται να εξασφαλίσετε το ειδικό σήμα του ΕΟΤ, που απαιτείται στην περίπτωση επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων και ενοικιαζομένων δωματίων, ούτε να κάνετε έναρξη επαγγέλματος στην εφορία ως επαγγελματίας που ασχολείται με τον τουρισμό.

Πρέπει, όμως, να δηλώσετε τη μισθωτική συμφωνία στο ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης της ΓΓΠΣ (taxisnet), όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη περίπτωση μίσθωσης κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, με τα πλήρη στοιχεία και το ΑΦΜ του μισθωτή.

Αν όμως ο μισθωτής είναι ξένος υπήκοος και ενοικιάσει το ακίνητο το πολύ έως τρεις μήνες μέσα στο ίδιο έτος, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης και αναγραφής του ΑΦΜ του μισθωτή, παρά μόνον του αριθμού διαβατηρίου του, της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας του και της χώρας προέλευσής του.

Επίσης, εάν διαθέτετε μονοκατοικία τουλάχιστον 80 τ.μ., με ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και κτίσματος, τότε το ακίνητο ανήκει στην κατηγορία των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων. Ο νόμος σάς δίνει τη δυνατότητα να τη νοικιάσετε με την ημέρα ή την εβδομάδα, αλλά σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να αποκτήσετε το ειδικό σήμα του ΕΟΤ.

Πώς να αποκτήσετε το σήμα του ΕΟΤ

Για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπό στοιχ. α΄ της παρ. 1 του άρθρ. 150 του ν. 4070/2012.

β. Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου/γηπέδου, συντεταγμένο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 1β του παρόντος, στο οποίο αποτυπώνεται το κατάλυμα «ως κατασκευάστηκε» και σημειώνεται η υφιστάμενη έπαυλη,

γ. Αντίγραφο άδειας δόμησης, σύμφωνα με το υπό στοιχ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012.

δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας σύμφωνα με το στοιχείο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012 για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας άνω των 20 κλινών.

ε. Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού ενεργειακής Τεχνολογίας, ή χημικού μηχανικού ή μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας, πτυχιούχου ή διπλωματούχου, είτε ως προς την επάρκεια των εγκαταστάσεων διάθεσης υγειονομικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είτε ως προς τη σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα ή εντεταλμένου μηχανικού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία δηλώνεται ότι το κατάλυμα είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση της παρ. 1β του παρόντος.

ζ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου, σύμφωνα με το στοιχείο η' της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Εφόσον τα άνω καταλύματα διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές κατατίθενται επιπλέον και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα υπό στοιχεία β', γ' της παρ. 2 του άρθρου 154 του ν. 4070/2012.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 5 Ιουλίου 2014, 14:02