«Βουτιά» για τον κλάδο ασφάλισης μεταφερομένων εμπορευμάτων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011, 10:20
«Βουτιά» για τον κλάδο ασφάλισης μεταφερομένων εμπορευμάτων
Μείωση κατά 22,5% κατέγραψε το 2009 ο κύκλος των εργασιών για τον κλάδο ασφάλισης των μεταφερομένων εμπορευμάτων, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της μελέτης που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.).

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο δείκτης ζημιών (loss ratio) επίσης μειώθηκε στο 18,4% (από 23,8%), παραμένοντας σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης κατά ζημιών (38,4%).

Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε περίπου στα 2.606 ευρώ (από 2.060 ευρώ το 2008) και ταυτοχρόνως μειώθηκε η μέση εκκρεμής ζημιά του έτους στα 4.763 ευρώ (από 5.238 ευρώ το 2008).
Τα προαναφερθέντα στοιχεία δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αύξησαν περαιτέρω το επίπεδο εξυπηρέτησής τους, ανταποκρινόμενες πιο γρήγορα στα αιτήματα αποζημίωσης των πελατών τους.

Με βάση τα στοιχεία ανά ασφαλιστικό έτος, η μέση ζημία του 2009 εκτιμάται σε 2.340 ευρώ, με παράλληλη μείωση της μέσης εκκρεμούς ζημιάς στα 4.763 ευρώ. Τέλος, τα ποσοστά των δικαιωμάτων συμβολαίου και του κόστους πρόσκτησης εργασιών μειώθηκαν ελαφρώς.

Οι εκκρεμείς αποζημιώσεις μετρούμενες ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων είναι 42,4%, το οποίο αποτελεί επίδοση χαμηλότερη των λοιπών κλάδων κατά ζημιών. Επίσης, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις σε σχέση με τις αποζημιώσεις του έτους είναι στο 220,8%, ενώ στους λοιπούς κλάδους είναι 123,9%.

Η εκτίμηση της εξέλιξης των αποζημιώσεων του κλάδου, σύμφωνα με τη μέθοδο «chain ladder», υποδεικνύει ότι η αποθεματοποίηση για τις εκκρεμείς ζημίες του κλάδου κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η εκτίμηση του δείκτη ζημιών με την ίδια μέθοδο είναι 24,9% και η μέση ζημιά 2.340 ευρώ.

Με τη μελέτη αυτή η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ε.Α.Ε.Ε. επαναλαμβάνει και επικαιροποιεί την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον κλάδο των μεταφερομένων εμπορευμάτων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υποεπιτροπής Cargo, Aviation and Freight Forwarders’ Liability της Επιτροπής Μεταφορών και Σκαφών της Ε.Α.Ε.Ε..

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη ανταποκρίθηκαν σε ενιαίο ερωτηματολόγιο, το οποίο ζητούσε πληροφόρηση σχετικά με τα στοιχεία του κλάδου (παραγωγή ασφαλίστρων, αποζημιώσεις, κ.τ.λ.), τα οποία αφορούσαν στο ημερολογιακό έτος 2009.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011, 10:20