WWF: «Μια νέα, ζωντανή ελληνική οικονομία είναι εφικτή»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013, 18:19
WWF: «Μια νέα, ζωντανή ελληνική οικονομία είναι εφικτή»
Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σκουλούδης

Έναν νέο, συνολικό σχεδιασμό σε όλους τους επιμέρους τομείς της οικονομίας, έρχεται να προτείνει το WWF Ελλάς, βάσει του οποίου θα αξιοποιηθεί το ανεκμετάλλευτο εν πολλοίς τεράστιο φυσικό κεφάλαιο της χώρας, που μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην επανεκκίνηση της πραγματικής ανάπτυξης και να αποδώσει βιώσιμες λύσεις τόσο σε οικονομικούς όρους, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η ομάδα του WWF αξιοποιώντας τις εμπειρίες δεκαετιών, μελέτησε και εκπόνησε συγκεκριμένες προτάσεις, που ήδη έχουν αποσταλεί σε αρμόδια υπουργεία, φορείς και επιχειρήσεις και αναμένεται να αποτελέσουν αρχικά δίαυλο διαλόγου και στη συνέχεια πρακτικές πολιτικές για την τόνωση της οικονομίας.

Πρόκειται για το «Όραμα για ζωντανή ελληνική οικονομία για το περιβάλλον και τον άνθρωπο», που σε περίοδο έντονης κρίσης και οικονομικής δυσπραγίας αποτελεί ίσως και μονόδρομο για την επίτευξη της βιωσιμότητας, επιχειρηματικής και περιβαλλοντικής.


«Η πρόταση αυτή προέκυψε εξαιτίας της τεράστιας αποτυχίας του οικονομικού μοντέλου που ακολουθούμε. Το όραμά μας εστιάζει σε τομείς στους οποίους τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο διαφορετικά», τονίζει στη zougla.gr ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς.


Οι πυλώνες του οράματος εδράζονται αρχικά στο θεωρητικό σκέλος της βελτίωσης της νομοθεσίας, η οποία θα πρέπει να γίνει πιο σαφής, κατανοητή αλλά και να εμπλέκει τη χώρα μας στη διαβούλευση των διεθνών αποφάσεων, που στη συνέχεια μέσω του κοινοτικού δικαίου αποτελούν νόμους του κράτους, με ελάχιστη όμως εμπλοκή αυτού στη διαμόρφωσή του. Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας και η θέσπιση κινήτρων αποτελούν προϋπόθεση για το καλύτερο, πιο γρήγορο και «φιλικό» προς τον επιχειρηματία πλαίσιο δραστηριοποίησης.

Η κοινωνική οικονομία, ένα μοντέρνο πεδίο που η λειτουργία του παραμένει αποσπασματική στη χώρα μας, μπορεί να αποτελέσει νέο μοχλό επιχειρηματικών λύσεων, μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα δε στον τομέα της ενέργειας και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών, που έχει παραμείνει παράλογα στάσιμος στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Η έμφαση οφείλει τώρα περισσότερο από ποτέ να δίνεται στην πρωτογενή παραγωγή, μέσω ορθών και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και ένα καλό παράδειγμα είναι η δασοπονία, καθώς το φυσικό κεφάλαιο των δασών υπάρχει, παραμένει όμως οικονομικά σχεδόν ανεκμετάλλευτο.

Στο ίδιο πλαίσιο, η περιβαλλοντική οργάνωση προτείνει τον επανασχεδιασμό της αξιοποίησης του τουρισμού μας, μέσω αφενός της προστασίας της φύσης (που αποτελεί άλλωστε το κυριότερο τουριστικό «προϊόν») αλλά και την επένδυση στο ήδη υπάρχον κτιριακό απόθεμα, που παραμένει ανεκμετάλλευτο: δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν νέες υποδομές, αρκεί να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες, κάτι που μπορεί να δώσει «ζωή» στα πολλά άδεια χωριά της χώρας και σε πανέμορφα, ελκυστικά για τους τουρίστες, πλην όμως ανεκμετάλλευτα, εδάφη.


Για την εκπλήρωση τέτοιου είδους πρωτοβουλιών απαιτείται η αρωγή του χρηματοπιστωτικού τομέα, που θα πρέπει να χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα αντίστοιχα έργα, ενώ κι η βιομηχανία κι ο τομέας της μεταποίησης θα πρέπει επιτέλους να εξορθολογήσουν περιβαλλοντικά τις πρακτικές τους, μέσω της αξιοποίησης πιο φιλικών προς το περιβάλλον κεφαλαίων αλλά και με την παραγωγή «πράσινων» προϊόντων. 

Τέλος, ένα πλέγμα καινοτόμων προτάσεων προτείνεται από την οργάνωση, οι λεγόμενες «πράσινες καινοτομίες», η εφαρμογή των οποίων μπορεί να δημιουργήσει υπεραξίες, καλύτερη περιβαλλοντική προστασία αλλά και θέσεις εργασίας…

«Η μελέτη του WWF αποτελεί μια ενδελεχή, ολιστική οπτική για την οικονομία, άμεσα εφαρμόσιμη που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη», τονίζει στο φακό του zougla.gr ο Βασίλης Αντωνιαδής, στέλεχος της Boston Consulting.Τον λόγο πλέον, τον έχουν οι ιθύνοντες…

Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις του WWF εδώ

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013, 18:32