Χαρίτσης: «Π‬ροσελκύουμε‭ σταθερά‭ ‬σημαντικές‭ ‬ιδιωτικές‭ ‬επενδύσεις»

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017, 13:58
Χαρίτσης: «Π‬ροσελκύουμε‭ σταθερά‭ ‬σημαντικές‭ ‬ιδιωτικές‭ ‬επενδύσεις»
Σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο βρίσκονται οι συζητήσεις του υπουργείου Οικονομίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διεύρυνση της συνεργασίας τη νέα περίοδο, τόσο στην κατεύθυνση της χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων, όσο και στον σχεδιασμό νέων αναπτυξιακών παρεμβάσεων και εργαλείων.

Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, σε ημερίδα που διοργανώνουν το υπουργείο Οικονομικών, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στην Αίγλη Ζαππείου.

Όπως είπε ο κ. Χαρίτσης οι συζητήσεις αφορούν στον τομέα της έρευνας, που είναι βασική προτεραιότητα του‭ ‬αναπτυξιακού‭ ‬ σχεδιασμού‭ και ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα ‬στη δημιουργία του ‭Ελληνικού ‬Ιδρύματος Έρευνας‭ ‬και‭ ‬ ‭ ‬Καινοτομίας‭ ‬ ‭ ‬(ΕΛΙΔΕΚ).‭

Ακόμη σημείωσε: «π‬ροσελκύουμε‭ ‬ ‭ ‬σταθερά‭ ‬ ‭ ‬σημαντικές‭ ‬ ‭ ‬ιδιωτικές‭ ‬ ‭ ‬επενδύσεις.‭ ‬ ‭Είναι σε‬ προχωρημένο στάδιο 11 συνολικά επενδύσεις (ύψους 1,1 δισ. ευρώ) που έχουν ‭ ‬υποβληθεί ‭ ‬στο‭ ‬ ‭ ‬Enterprise ‭ ‬Greece‭. Γεγονός που δείχνει ότι το‬ κλίμα αλλάζει‭ ‬ και η ‭ ‬εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποκαθίσταται».

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε, ακόμη, ότι: «το υπουργείο Όικονομίας και Ανάπτυξης δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση‭ ‬ ‭ ‬της‭ ‬ ‭ ‬κρίσης‭ ‬ ‭ ‬αποεπένδυσης‭ με ουσιαστική παροχή‬ ρευστότητας‭ ‬ ‭ ‬στην‭ ‬ ‭ ‬οικονομία‭ ‬-‭ ‬και‭ ‬‬εδώ‭ ‬η‭ ‬ΕΤΕπ‭ ‬στάθηκε‭ ‬πολύτιμος συμπαραστάτης - και ‭την προώθηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου‬ που‭ ‬θ'‭ ‬ ‭ ‬αντιμετωπίζει‭ ‬τις‭ ‬δομικές‭ ‬‬παθογένειες‭ ‬‬της‭ ‬ελληνικής οικονομίας‭. Πλέον, για πρώτη φορά, σε ρήξη με την πρακτική του‬ παρελθόντος, ‭όλα τα διαθέσιμα εργαλεία - οι προσκλήσεις του νέου‬ ΕΣΠΑ,‭‭ ‬τα‭‭ ‬καθεστώτα‭ ‬του‭‭ ‬νέου‭ ‬Αναπτυξιακού‭ ‬‬Νόμου,‭ ‬τα‭ ‬σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε σε συνεργασία και με την ΕΤΕπ- σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες, για να υπηρετήσουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017, 13:58