Χωρίς εγγύηση, ακόμη, οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ε.E.

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, 13:36
Χωρίς εγγύηση, ακόμη, οι τραπεζικές καταθέσεις στην Ε.E.

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS) είναι ακόμη στον «αέρα», κυρίως για το ότι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ε.Ε., δεν φαίνεται να τα έχουν «βρει» ακόμη και δεν έχουν καν εγκρίνει τις διαπραγματευτικές εντολές, για ν’ αρχίσουν οι πολιτικές διαπραγματεύσεις.

Tο καθόλου αισιόδοξο αυτό συμπέρασμα, προκύπτει αβίαστα από γραπτή απάντηση του αντιπροέδρου της Κομισιόν  Dombrovskis(28.2.2019), προς την ελληνίδα ευρωβουλευτή της «Ελιάς» Εύα Καϊλή,μ σχετικά με την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται, στην επίτευξη συμφωνίας, επί της πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης.

 Ως λύση ανάγκης η Κομισιόν, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει σχετική έκθεση πριν από την αναστολή των εργασιών λόγω των επικείμενων ευρωεκλογών ενώ, όπως αποκαλύπτει ο Επίτροπος «η απευθείας ανάθεση αρμοδιοτήτων εγγύησης καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν εμπίπτει επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου».

Στην από 8 Ιανουαρίου 2019 γραπτή της ερώτηση προς την Κομισιόν, η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, είχε ευθέως επισημάνει ότι:

«Η παρατεινόμενη καθυστέρηση αποτελεί από μόνη της πρόβλημα, καθώς μεγάλες συστημικές τράπεζες, είτε λόγω κακοδιαχείρισης (στην περίπτωση της Γερμανίας) είτε λόγω έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ελλάδας), επιτείνουν την ανασφάλεια των καταθετών.

 Επιπλέον, ο εγκλωβισμός στον οποίο έχει περιέλθει η Ένωση λόγω της διαφωνίας για το EDIS αναστέλλει την όποια προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απάντησης του Επιτρόπου και της ερώτησης της ελληνίδας βουλευτή

Απάντηση του αντιπροέδρου κ. Dombrovskis, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (28.2.2019)

«Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη της κ. βουλευτή ότι είναι απαραίτητο να επιτευχθεί σύντομα συμφωνία επί της πρότασης κανονισμού για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS). Σύμφωνα με το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής, η πρόταση της 24ης Νοεμβρίου 2015 εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση των διαπραγματεύσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν ακόμη εγκρίνει διαπραγματευτικές εντολές.

Η έναρξη πολιτικών διαπραγματεύσεων θα προσφέρει την κατάλληλη πλατφόρμα για τη διερεύνηση εναλλακτικών σχεδίων για το EDIS. Στην ανακοίνωση της 11ης Οκτωβρίου 2017 (COM (2017) 592 final), η Επιτροπή έθεσε ως στόχο να δοθεί νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις για τοEDIS, επιδιώκοντας την οικοδόμηση του ελλείποντος τρίτου πυλώνα της Τραπεζικής Ένωσης.

Η ιδέα της απευθείας ανάθεσης αρμοδιοτήτων εγγύησης καταθέσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν εμπίπτει επί του παρόντος στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου.

 Η ΕΚΤ εποπτεύει άμεσα μόνο τα συστημικώς σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα.

Εν αναμονή περαιτέρω προόδου στο Συμβούλιο, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ψηφίσει σχετική έκθεση πριν από την αναστολή των εργασιών λόγω των εκλογών. Η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του EDIS και ενθαρρύνει και στηρίζει τους δύο συννομοθέτες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση αυτού του σημαντικού φακέλου. Η σύσταση του EDIS θα παρέχει καλύτερη προστασία στις καταθέσεις των πολιτών της Ε.Ε. απ’ ό, τι τα σημερινά εθνικά συστήματα, λόγω της πολύ μεγαλύτερης χρηματοδοτικής ικανότητας.

Ευα Καϊλή, 8 Ιανουαρίου 2019

Τα τελευταία χρόνια, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Συμβούλιο προσπαθούν να βρουν μία συμβιβαστική λύση για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Ωστόσο, η εξέλιξη της προσπάθειας δεν είναι ικανοποιητική, καθώς ο τρίτος πυλώνας της προσπάθειας, αυτός της εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων (γνωστός ως EDIS), δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Η παρατεινόμενη καθυστέρηση αποτελεί από μόνη της πρόβλημα, καθώς μεγάλες συστημικές τράπεζες, είτε λόγω κακοδιαχείρισης (στην περίπτωση της Γερμανίας) είτε λόγω έκθεσης σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στην περίπτωση της Ιταλίας και της Ελλάδας), επιτείνουν την ανασφάλεια των καταθετών. Επιπλέον, ο εγκλωβισμός στον οποίο έχει περιέλθει η Ένωση λόγω της διαφωνίας για το EDIS αναστέλλει την όποια προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικής λύσης.

Πρακτικά, το πρόβλημα της εγγύησης καταθέσεων θα μπορούσε να λυθεί με μία απλή μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει πρόσβαση σε «απεριόριστη ρευστότητα» και θα μπορούσε να εκπληρώσει τον ρόλο του EDIS.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  • Σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση του EDIS;
  • Εξετάζονται εναλλακτικές μορφές εγγύησης καταθέσεων σε περίπτωση μη συμφωνίας για το EDIS;
  • Πώς θα έβλεπε η Επιτροπή το ενδεχόμενο η εγγύηση καταθέσεων να παρέχεται κατευθείαν από την ΕΚΤ;

 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, 13:37