Χρηματοδότηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ύψους 72 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011, 16:36
Χρηματοδότηση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων ύψους 72 εκατ. ευρώ
Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης».

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ κι έχει προϋπολογισμό 72 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, προβλέπει την κατά 100% συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση, αποσκοπώντας στη δημιουργία περισσότερων των 1000 νέων επιχειρήσεων και 2000 νέων θέσεων εργασίας. Κάθε επιχείρηση που θα επιλεγεί μπορεί να επιχορηγηθεί μέχρι και 35 000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβάνονται δύο δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού η κάθε μία 36 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)» απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση.

Η δεύτερη δράση «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας» απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται από τις 15 Νοεμβρίου 2011 έως τις 15 Ιανουαρίου 2012. Η υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα γίνεται με ηλεκτρονική διαδικασία, ενώ η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών απαιτείται μετά την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011, 17:16