Ζημία 7 εκατ. ευρώ κατέγραψε η «Χάλυψ»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012, 14:52
Ζημία 7 εκατ. ευρώ κατέγραψε η «Χάλυψ»
Για πρώτη φορά την τελευταία εικοσαετία, το 2011 η βιομηχανία τσιμέντων «Χάλυψ», η οποία λειτουργεί στον Ασπρόπυργο Αττικής και ανήκει στον ιταλικό επιχειρηματικό όμιλο Italcementi, κατέγραψε ζημίες, λόγω της καθίζησης του κατασκευαστικού τομέα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον 68ο ισολογισμό της εταιρείας, τα έσοδά της τον χρόνο που πέρασε περιορίστηκαν στα 42,18 εκατ. ευρώ από 64,59 εκατ. ευρώ το 2010 και 76,38 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας έτσι μείωση κατά 34,7% σε ποσοστό και κατά 22,41 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση αναγκάστηκε να περιορίσει κατά 22,7 εκατοστιαίες μονάδες το μεικτό της περιθώριο, εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού κόστους και άλλων συντελεστών της παραγωγής, γεγονός που οδήγησε τα μικτά κέρδη στο επίπεδο του 1,42 εκατ. ευρώ έναντι μικτών κερδών 16,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-91,6%). Συγκεκριμένα, το μικτό περιθώριο μειώθηκε από το επίπεδο του 3,4% από 26,1% την προηγούμενη χρήση.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν κέρδος 1,46 εκατ. ευρώ, από 17,32 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Η «Χάλυψ» κατέγραψε ζημία προ φόρων 7 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 9,90 εκατ. ευρώ το 2010 και 15,46 εκατ. ευρώ το 2009. Τα αποτελέσματά της του περασμένου έτους επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, ύψους 2,8 εκατ. ευρώ.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012, 15:33