Ζημίες 617.000 ευρώ για την «IONIKH Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Χίλτον)»

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015, 10:40
Ζημίες 617.000 ευρώ για την «IONIKH Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Χίλτον)»
Σε 594.000 ευρώ ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2015, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων της «ΙΟΝΙΚΗ Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (Χίλτον)» έναντι 666.000 ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 6,0 εκατ. ευρώ, όσο και κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημίες 617.000 ευρώ έναντι ζημίας 586.000 ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο 2014.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015, 10:43