Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία αλλάζουν οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης και γάμου.

Μάλιστα, τα νέα έγγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γέννησης και γάμου δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Θα τροποποιηθεί η αποτύπωση των στοιχείων συζύγων επί της ληξιαρχικής πράξης γάμου, αλλά και γονέων στη ληξιαρχική πράξη γέννησης, στο πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης υπάρχουν πεδία που αναφέρουν πατέρας- μητέρα, μητέρα- μητέρα και πατέρας- πατέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιπλέον, στη ληξιαρχική πράξη γάμου στο σημείο σχετικά με τα στοιχεία των συζύγων υπάρχουν τα πεδία άνδρας- γυναίκα, γυναίκα- γυναίκα και άνδρας- άνδρας.

Σχετικά με τα πεδία ιδιότητας γονέα- δηλαδή όνομα και επώνυμο πατρός και μητρός- στις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και συμφώνου συμβίωσης και το πατρώνυμο και μητρώνυμο, στη ληξιαρχική πράξη θανάτου «είναι δυναμικά και προσαρμόζονται αναλόγως ώστε να αποτυπώνεται η αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου», λέει η απόφαση.

«Δίνεται η δυνατότητα στα στοιχεία της ληξιαρχικής πράξης γέννησης, όπως αυτά αναπαράγονται από το πληροφοριακό σύστημα “Μητρώο Πολιτών”, να περιλαμβάνονται τα στοιχεία ενός μόνο γονέα ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον αυτό προκύπτει από κάποια άλλη αρχή», φαίνεται στην απόφαση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης