Αγορά ακινήτου από την Intercontinental International

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, 14:18
Αγορά ακινήτου από την Intercontinental International

Την παρουσία της στην αγορά της Θεσσαλονίκης επεκτείνει η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, στο πλαίσιο της γεωγραφικής διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου της, με την απόκτηση ενός επαγγελματικού ακινήτου 1.693 τμ στη Νέα Ευκαρπία.

Το ακίνητο είναι πλήρως εκμισθωμένο στην αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ», με υπολειπόμενη διάρκεια μίσθωσης δώδεκα ετών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τίμημα ανήλθε σε 1.186.000 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε πλήρως από ίδια κεφάλαια.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε:
«Επιτυγχάνουμε καθαρή ετήσια μισθωτική απόδοση της τάξεως του 8,3%, από ένα αυτοτελές κτίριο εύκολης πρόσβασης, με αξιόπιστο μισθωτή. Με βάση την ανάλυσή μας, η τιμή κτήσης είναι χαμηλότερη του κόστους αντικατάστασης».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019, 14:18