Alpha Trust Ανδρομεδα ΑΕΕΧ: Καθαρά κέρδη €1,99 εκατ. το α' εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019, 18:35
Alpha Trust Ανδρομεδα ΑΕΕΧ: Καθαρά κέρδη €1,99 εκατ. το α' εξάμηνο

Καθαρά κέρδη €1,99 εκατ. παρουσίασε η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (Δ.Π.Χ.Α.)

Όπως σημειώνει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, τα βασικά μεγέθη για το α' εξάμηνο 2019 παρουσιάζονται ακολούθως:

Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρίας, ανήλθαν σε €3,09 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €491 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ακαθάριστα έσοδα προέρχονται κυρίως από κέρδη από αποτίμηση χρεογράφων σε εύλογες αξίες με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. και κέρδη από αγοραπωλησίες.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €2,03 εκατ. έναντι €188 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,99 εκατ. έναντι €144 χιλ. της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρίας την 30η Ιουνίου 2019, ανέρχονταν συνολικά σε €902 χιλ.

Το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας σημείωσε άνοδο κατά 20,36% το πρώτο εξάμηνο του 2019, με την εσωτερική αξία του χαρτοφυλακίου (Ν.Α.V.) να ανέρχεται σε €12,3 εκατ. ή €30,7 ανά μετοχή στις 28/06/2019.

Στο τέλος του α' εξαμήνου του 2019, το χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας ήταν επενδυμένο στο σύνολό του στην Ελλάδα, με ποσοστό 97,6% σε εισηγμένες μετοχές στο Χ.Α. και κατά 1,5% σε ομόλογα.

Οι πέντε μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές της Εταιρίας, κατά τη λήξη του εξαμήνου, ήταν στις εταιρίες: QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε., ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

Την επιστροφή κεφαλαίου συνολικού ποσού €300.852 ήτοι €0,75 ανά μετοχή ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων  της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.    

Η μετοχή της ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ., με τιμή κλεισίματος € 25,00 στις 29/07/2019, διαπραγματευόταν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση (discount) -21,76%.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019, 18:37