Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχών και ομολογιών της Forthnet

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020, 12:53
Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης μετοχών και ομολογιών της Forthnet

Έπειτα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται από σήμερα, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών και των ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας Forthnet, καθότι μετά την από 27.11.2020 ανακοίνωσή της έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς των χρηματοπιστωτικών μέσων της ανωτέρω εταιρείας.

H εταιρεία με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο αναφέρει ότι, μετά από σχετική αίτηση του μετόχου πλειοψηφίας Newco United Group Hellas S.a.r.l. με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, ορίστηκε προσωρινή διοίκηση της Εταιρείας, αποτελούμενη από μέλη τα οποία προτάθηκαν από τον Μέτοχο Πλειοψηφίας και συγκροτήθηκαν σε σώμα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020, 13:09