Διάκριση για την Ολυμπία Οδό με το CRIPass

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, 17:17
Διάκριση για την Ολυμπία Οδό με το CRIPass

Η Ολυμπία Οδός τιμήθηκε για πρώτη φορά με τοCRIPass 2019-2020 από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το CRIPass είναι ένα αναγνωρισμένο στρατηγικό εργαλείο αξιολόγησης σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και δίνεται μετά από αξιολόγηση της στρατηγικής προσέγγισης, των δράσεων και των αποτελεσμάτων, που έχει καταφέρει η εταιρία σε τέσσερις βασικούς τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Οικονομία.

Το εργαλείο CRIPassαναγνωρίζει και επιβραβεύει εταιρίες που διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές ΕΚΕ. Το CRIPass καθώς και το CRIndex, ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης,υπάγονται στις δράσεις του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης με σκοπό την περαιτέρω εδραίωση της ΕΚΕ Ελλάδα.

Η τιμητική αυτή διάκριση έρχεται σε συνέχεια της πρώτης Έκθεσης Αειφόρου Ανάπτυξης που παρουσίασε η Ολυμπία Οδός για το 2018, στην οποία αποτύπωσε τη στρατηγική της και τα αποτελέσματα αυτής, σε πέντε κεντρικούς άξονες:

Οδική ασφάλεια και υπευθυνότητα απέναντι στην ανθρώπινη ζωή

Διασφάλιση υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικής εμπειρίας για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου

Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης

Υποστήριξη, ανάπτυξη και ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών

Συνεχή επένδυση σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον.

Και οι πέντε πυλώνες δίνουν έμφαση στην καινοτομία. Ειδικότερα, όμως, οι πυλώνες της «Οδικής Ασφάλειας» και «Εμπειρίας ταξιδιού» ενσωματώνουν πληθώρα μακροχρόνιων δράσεων και πρωτοβουλιών με μετρήσιμα αποτελέσματα που επικυρώνουν τον κεντρικό ρόλο της καινοτομίας στη λειτουργία της Ολυμπίας Οδού.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020, 17:19