Διευρύνθηκαν οι καθαρές ζημιές της TUI AG

Διευρύνθηκαν οι καθαρές ζημιές της TUI AG

Διευρύνθηκαν οι καθαρές ζημιές της TUI Ag στο α΄ τρίμηνο της χρήσης 2019, καθώς η εταιρεία υπέστη πλήγμα από ένα ασυνήθιστα μακρύ και θερμό καλοκαίρι στη Βόρεια Ευρώπη.

Οι ζημιές για το τρίμηνο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν στα 139,1 εκατ. ευρώ έναντι των ζημιών 109,2 εκατ. ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Η TUI ανακοίνωσε διεύρυνση των υποκείμενων ζημιών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σε σταθερό νόμισμα, ύψους 84,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις ζημιές των 36,7 εκατ. ευρώ πριν από ένα έτος.

Τα έσοδα του τριμήνου αυξήθηκαν 4,4% στα 3,70 δισ. ευρώ από τα 3,55 δισ. ευρώ πριν από έναν χρόνο.

Οι κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο είναι αντίστοιχες του προηγουμένου έτους, αν και με χαμηλότερο περιθώριο.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019, 13:49