Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 14,8% στο εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019, 13:15
Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων κατά 14,8% στο εξάμηνο

Σημαντική βελτίωση σε όλα τα βασικά μεγέθη της σημείωσε η Εθνική Ασφαλιστική κατά το πρώτο εξάμηνο 2019.

Αναλυτικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων (εξαιρουμένων των δικαιωμάτων) κατά το α' εξάμηνο 2019 κατέγραψε ανοδική πορεία, σημειώνοντας αύξηση κατά 14,8% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου της προηγούμενης χρήσης.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 26,0%, ανερχόμενα σε 286,5 εκατ. ευρώ έναντι 227,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων των γενικών κλάδων σε 68,8 εκατ. ευρώ έναντι 82 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2018 αποδίδεται στο μεγαλύτερο τμήμα της σε ανανεώσεις συμβολαίων που είχαν πραγματοποιηθεί το α' εξάμηνο του 2018 και είχαν διάρκεια άνω του ενός έτους.

Οι εν λόγω ανανεώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2019.

Σε ό,τι αφορά στα δίκτυα παραγωγής, το εταιρικό δίκτυο συνεργατών και το δίκτυο πρακτόρων σημείωσαν αύξηση το πρώτο εξάμηνο 2019 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο 2018 κατά 60% σε 122,5 εκατ. ευρώ και 7,2% σε 75,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή του δικτύου Bancassurance σημείωσε αύξηση 44,2% σε 128,6 εκατ. ευρώ κατά την ίδια περίοδο.

Τον Ιούλιο του 2019, η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης του προσωπικού της με συνολικό κόστος 12,7 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω ενέργεια εκτιμάται ότι εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 8 εκατ. ευρώ ανά έτος θα βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας και θα δημιουργήσει επίσης ευκαιρίες ανέλιξης για το υφιστάμενο προσωπικό της.

Σε συνδυασμό με την ενίσχυση της παραγωγής της, η Εθνική Ασφαλιστική πέτυχε το πρώτο εξάμηνο 2019 και υψηλή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος της οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, να διαμορφώνονται σε 38,2 εκατ. ευρώ έναντι 34,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Αξιοσημείωτη είναι και η βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων κατά 196,7 εκατ. ευρώ κατά την 30ή Ιουνίου 2019 σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2018, σε 1.000,5 εκατ. ευρώ (2018: €803,8 εκ.), λόγω κυρίως της αναταξινόμησης ομολόγων από το χαρτοφυλάκιο των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη ομολόγων στο χαρτοφυλάκιο των διαθέσιμων προς πώληση αξιογράφων.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019, 13:15