Εθνική Πανγαία: Προσφορά ομολογιών 400 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 16:11
Εθνική Πανγαία: Προσφορά ομολογιών 400 εκατ. ευρώ
Την έναρξη της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου 400.000.000 ευρώ με λήξη το 2023 ανακοινώνει η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

Οι Ομολογίες θα εκδοθούν από την Pangaea UK Finco plc, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (public limited company) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και 100% θυγατρική της Εταιρείας και υπό την εγγύηση της Εταιρείας χωρίς την παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών.

Οι Ομολογίες προσφέρονται και πωλούνται εντός των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές (qualified institutional buyers) σύμφωνα με το Rule 144A του U.S. Securities Act 1933, όπως έχει τροποποιηθεί, (ο "Νόμος περί Κινητών Αξιών") και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σε πρόσωπα που δεν είναι πολίτες Η.Π.Α. ή δεν έχουν την έδρα τους στι ς Η.Π.Α. (non-U.S. persons), σύμφωνα με το Regulation S υπό το Νόμο περί Κινητών Αξιών.

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την έκδοση και πώληση των ομολογιών για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Μαΐου 2018, 16:11