ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμιεύθηκε το κοινό ομολογιακό δάνειο των 38.050.000 ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019, 18:39
ΕΛΓΕΚΑ: Εκταμιεύθηκε το κοινό ομολογιακό δάνειο των 38.050.000 ευρώ

Εκταμιεύθηκε στις 23 Οκτωβρίου το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 38.050.000 ευρώ της ΕΛΓΕΚΑ, όπως προβλεπόταν από την 25.07.2019 σύμβαση με τις τράπεζες Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς και Εθνική.

Ομοίως, την ίδια ημερομηνία εκταμιεύθηκε το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους 11.650.000 ευρώ της θυγατρικής εταιρίας "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες".

Με τις ανωτέρω εκταμιεύσεις ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε" και της θυγατρικής εταιρίας "ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.", καθώς ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός μετατρέπεται σε μακροπρόθεσμος, συμβάλλοντας σημαντικά στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, της ρευστότητας και της κερδοφορίας του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019, 18:40