Επιστροφή στην κερδοφορία για την Viohalco το 2017

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, 19:49
Επιστροφή στην κερδοφορία για την Viohalco το 2017
Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη της Viohalco, με τον κύκλο εργασιών να υπερβαίνει τα 3,7 δισ. ευρώ και το EBITDA τα 300 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,721 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 19% έναντι 3,119 δισ. ευρώ το 2016.

Το ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 302,5 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 70,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 231,7 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 56,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,8 εκατ. ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα κέρδη της χρήσης μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 83,8 εκατ. ευρώ (2016: ζημιές 7 εκατ. ευρώ), δηλαδή 27 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τα κέρδη προ φόρων, λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 73,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ το 2016.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, 19:49