Η Alpha Bank και τα 2 πακέτα πώλησης των "κόκκινων δανείων"

Η Alpha Bank και τα 2 πακέτα πώλησης των "κόκκινων δανείων"
Σύμφωνα με δημοσίευμα του BLOOMBERG της 11ης Φεβρουαρίου η τράπεζα Alpha Bank προετοιμάζει δύο συμφωνίες-μαμούθ για την πώληση των «κόκκινων δανείων» που επιβαρύνουν το χαρτοφυλάκιο της, χάρη στις οποίες αναμένεται να αφαιρεθούν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ «κακού χρέους» που καταγράφει στον ισολογισμό της, σύμφωνα με δύο τραπεζικά στελέχη που ασχολούνται με το συγκεκριμένο σχέδιο.

Το πρώτο πακέτο που ονομάστηκε «Ποσειδώνας» αποτελείται από δάνεια ύψους 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία είναι διασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα δύο προαναφερθέντα στελέχη τα οποία ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς οι εν λόγω σχεδιασμοί δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Η τράπεζα σχεδιάζει να ασφαλίσει το χρέος, αλλά μπορεί επίσης να πουλήσει τα δάνεια εν τω συνόλω τους.​ Οι πωλήσεις των δύο πακέτων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το δεύτερο μισό του 2019Το δεύτερο πακέτο, με την εσωτερική κωδική ονομασία «Ωρίων», φτάνει τα 2 δισ. ευρώ διασφαλισμένων με υποθήκες στεγαστικών δανείων, σύμφωνα πάντα με τα ίδια τραπεζικά στελέχη. Οι πωλήσεις των δύο πακέτων αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί το δεύτερο μισό του 2019.

Οι τελικές αποφάσεις για τη χρονική στιγμή και τη δομή της συμφωνίας εξαρτώνται από τα αποτελέσματα των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης για τη διευκόλυνση της διαχείρισης του λεγόμενου «κακού χρέους», δηλαδή των κόκκινων δανείων. Η τράπεζα επίσης αναμένει να διασφαλιστεί πλήρης διαφάνεια και εκτενής δημοσιότητα ως προς τα κυβερνητικά σχέδια αναμόρφωσης του νομικού καθεστώτος που αφορά την προσωπική χρεοκοπία.

Ένας εξωτερικός εκπρόσωπος της Alpha Bank στο Λονδίνο αρνήθηκε να σχολιάσει επί των σχεδίων.

Οι ελληνικές τράπεζες είναι επιβαρυμένες με 88,6 δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινων δανείων, που είναι αποτέλεσμα της δεκαετούς οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους ώστε να διευκολύνει τις τράπεζες να τα πουλήσουν θεσπίζοντας μέτρα όπως εγγυήσεις για ασφαλή μεταφορά των χρεών.

Πηγή: bloomberg

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019, 18:34