Η ΕΚΤ δημοσίευσε ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας για τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, 13:25
Η ΕΚΤ δημοσίευσε ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας για τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της
H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε σήμερα έναν ενιαίο Κώδικα Δεοντολογίας για τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της. «Ο κώδικας αποτελεί το τελευταίο μέτρο που παίρνει η ΕΚΤ για να ενισχύσει περαιτέρω και να βελτιώσει το πλαίσιο καλής διακυβέρνησης και ακεραιότητάς της», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.
«Οι κανόνες δεοντολογίας λαμβάνουν υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της ΕΚΤ ως κεντρικής τράπεζας, επόπτη τραπεζών και θεσμού της ΕΕ», προσθέτει.

Ο κώδικας βελτιώνει τη διαχείριση ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων με τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για τη δραστηριότητα των αξιωματούχων της μετά τη θητεία τους στην ΕΚΤ, τις ιδιωτικές οικονομικές συναλλαγές και τις σχέσεις τους με ομάδες συμφερόντων. Προβλέπει, επίσης, τη δημοσίευση Δηλώσεων Συμφερόντων, με τις πρώτες να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ τον Απρίλιο του 2019, καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων με συμμόρφωσης.

Στον κώδικα έχουν ενσωματωθεί οι κατευθυντήριες αρχές για την εξωτερική επικοινωνία των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, με παράλληλη επέκταση της εφαρμογής τους σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου και του Εποπτικού Συμβουλίου της.

«Οι αρχές αυτές αποτελούν βασικό στοιχείο του πλαισίου καλής διακυβέρνησης της ΕΚΤ και διαμορφώνουν αυστηρές ασφαλιστικές δικλείδες για τις αμοιβαίες σχέσεις με ομάδες συμφερόντων και, ιδιαίτερα, φορείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς», αναφέρει η κεντρική τράπεζα.

Ο νέος κώδικας, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2019, ανταποκρίνεται σε αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε συστάσεις του Ευρωπαίου Συνηγόρου του Πολίτη. Αφορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Δεοντολογίας και του Διοικητικού Συμβουλίου Αξιολόγησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ, το οποίο αποτελείται από τα έξι μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τους Διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών των 19 χωρών της Ευρωζώνης.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και τέσσερα άλλα μέλη και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο σχεδιάζει και υλοποιεί τα καθήκοντα της ΕΚΤ ως εποπτικής τραπεζικής Αρχής.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019, 13:25