Ιntralot: Νέο Δ.Σ. και οργανόγραμμα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019, 18:45
Ιntralot: Νέο Δ.Σ. και οργανόγραμμα

Νέο διοικητικό συμβούλιο και οργανόγραμμα ανακοίνωσε η Intralot. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε την εκλογή των κκ. Νικόλαου Η. Νικολακόπουλου και Χρυσόστομου Δ. Σφάτου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 31.01.2019, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων από 30.01.2019 μελών κκ. Κωνσταντίνου Σ. Κόκκαλη και Πέτρου Κ. Σουρέτη.

Το Δ.Σ. ανέθεσε στον κ. Νικολακόπουλο, μέχρι σήμερα Γενικό Εμπορικό Διευθυντή Ομίλου (Group Chief Commercial Officer), επιπλέον καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου με επίβλεψη της Γενικής Εμπορικής Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης Λειτουργιών (Operations) και στον κ. Σφάτο, μέχρι σήμερα Διευθυντή Εταιρικών Υποθέσεων του Ομίλου, καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου με επίβλεψη της νέας Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Επικοινωνίας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνιος Ι. Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Η. Νικολακόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Χρυσόστομος Σφάτος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Χ. Κλώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σωτήριος Ν. Φίλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Π. Τσουκαρίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10.04.2019.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019, 18:47