Υπάρχει πλειοδότης για τη ΔΕΣΦΑ

Υπάρχει πλειοδότης για τη ΔΕΣΦΑ
Βελτιωμένη πρόταση από την κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., που υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο του διαγωνισμού για το 66% του ΔΕΣΦΑ.


Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ έχει ως εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση και σε συνεργασία με την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ), προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων των βελτιωμένων οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν τα εξής δύο επενδυτικά σχήματα:

Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A.

Κοινοπραξία εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD),

για την απόκτηση του 66% (31% συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήθηκε από την Κοινοπραξία εταιρειών Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., η οποία υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά, να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΠΕ».

Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι η προσφορά της πλειοδοτούσας κοινοπραξίας κυμάνθηκε στα 535 εκατ. ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018, 20:57