Ισχυρές επιδόσεις από τη Mytilineos A.E. στο εννεάμηνο 2020

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020, 11:29
Ισχυρές επιδόσεις από τη Mytilineos A.E. στο εννεάμηνο 2020

«Για το υπόλοιπο του 2020, παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας και τα νέα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται, η MYTILINEOS έχει θέσει ισχυρές βάσεις για μια εξαιρετική επίδοση, ευθέως συγκρίσιμη με τα προ πανδημίας επίπεδα που καταγράφηκαν το 2019» επισημαίνει η επιχείρηση στη σημερινή ανακοίνωση για τα αποτελέσματα 9μηνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Κύκλος Εργασιών και το EBITDA ανήλθαν σε € 1.341 εκατ. και € 235 εκατ. αντίστοιχα παρουσιάζοντας μικρή μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο τους προηγούμενου έτους ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 102 εκατ.

Ανά τομέα οι βασικές εξελίξεις έχουν ως εξής:

-Ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας & Φυσικού Αερίου στο τρίτο τρίμηνο κατέγραψε ιστορικό υψηλό επιδόσεων καθώς το EBITDA διαμορφώθηκε σε Euro51 εκατ. έναντι € 23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Στο 9μηνο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 664,6 εκατ. έναντι € 700,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 122,3 εκατ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, από € 73,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 66,7%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών και ανανεώσιμων μονάδων της MYTILINEOS ανήλθε σε 3,6TWh, που αντιστοιχεί περίπου στο 9,4% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα.

Η Protergia αύξησε το μερίδιο αγοράς στο 8,5% στο τέλος του Εννεάμηνου από 5,51% στα τέλη του 2019, ενώ συνεχίζεται σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα η κατασκευή του νέου σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) 826 MW, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το Δ'  τρίμηνο του 2021.

-Ο Τομέας Μεταλλουργίας κατέγραψε κύκλο εργασιών Euro365,0 εκατ., έναντι € 440,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA στους εννέα πρώτους μήνες του 2020 διαμορφώθηκε σε € 104,0 εκατ. έναντι € 130,6 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

-Ο νέος Τομέας Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών € 209,7 εκατ., έναντι 194,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Το EBITDA στο Εννεάμηνο του 2020 διαμορφώθηκε σε € 11,5 εκατ. έναντι € 11,7 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά τη διάρκεια του Εννεάμηνου ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο μεγάλων έργων στην Ισπανία και τη Χιλή, 300MW και 170 MW αντίστοιχα.

-Για τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 101,6 εκατ., έναντι € 212,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020, 11:31