Κανάκης: Επιστροφή κεφαλαίου θα προτείνει στη ΓΣ η διοίκηση

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, 19:29
Κανάκης: Επιστροφή κεφαλαίου θα προτείνει στη ΓΣ η διοίκηση
Την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της Κανάκης και τη μη διανομή μερίσματος προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η διοίκηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουνίου.

Αναλυτικά, το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2018 έχει ως εξής:


* Ημερομηνία ανακοίνωσης και δημοσίευσης στον τύπο των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017 (1.1.2017-31.12.2017), που συνετάγησαν βάσει των ΔΛΠ/ΔΠΧΠ: 19 Μαρτίου 2018 (μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

* Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: 4 Ιουνίου 2018.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος για την χρήση 2017.

Προτίθεται επίσης να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Σε περίπτωση λήψεως τέτοιας αποφάσεως περί επιστροφής κεφαλαίου, οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων επιστροφής κεφαλαίου και έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου, οι οποίες θα προσδιορισθούν με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και το ύψος του ποσού της επιστροφής, θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, 19:29