Κοινή δήλωση Μπόμπολα-Κούτρα για τις αλλαγές στο δ.σ.

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018, 15:29
Κοινή δήλωση Μπόμπολα-Κούτρα για τις αλλαγές στο δ.σ.
Στην πρόταση της Change4Ellaktor προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ, απαντάνε σε κοινή δήλωσή τους οι Λεωνίδας Μπόμπολας και Δημήτρης Κούτρας.

Το κείμενο της δήλωσης:

Δήλωση Λεωνίδα Μπόμπολα και Δημήτρη Κούτρα

- Όλα τα σημερινά μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν ομόφωνα από τη Γ.Σ. μετά από ομόφωνη πρόταση της Διοίκησης σε αυτή.

- Δεν πρόσκεινται σε καμία πλευρά, αλλά υπηρετούν αποκλειστικά το καλό της Εταιρίας. Οι αδελφοί Καλλιτσάντση είναι αυτοί που δύο εβδομάδες πριν την Γ.Σ. βρήκαν "καινούριους’’ συμμάχους και προσβλητικά λοιδόρησαν όλο το υπόλοιπο συμβούλιο ως ανίκανους (εξ ιδίων κρίνοντας τα αλλότρια).

- Πράγματι είναι συγκινητική η προσήλωσή τους στις Δημοκρατικές Διαδικασίες. Φαίνεται πως οι ίδιοι τα μέλη του Δ.Σ. που προτείνουν "τα εξέλεξαν" μέσα από εκλογικές διαδικασίες της βάσης με προφανή στόχο να γνωρίζουν καλά τα προβλήματα του κλάδου και λεπτομερώς τη λειτουργία του Ομίλου.

- Δεν υπάρχει όμως λόγος ανησυχίας αφού όλες οι προτάσεις πρέπει να ψηφιστούν ή να απορριφθούν από την Γ.Σ. (δηλαδή τους Μετόχους).
- Τόση υποκρισία μόνο βλάπτει.

Προς αποκατάσταση της αλήθειας ενημερώνουμε για τα εξής:

• Η πρόταση μας για τη σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δεν προάγει μόνο αποτελεσματικά τα συμφέροντα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των μετόχων της, αλλά διασφαλίζει την συνέχεια και την ομαλότητα στην εταιρία και είναι και απολύτως συμβατή με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και το Ελληνικό Εταιρικό Δίκαιο, δεδομένου ότι, σε συνέχεια των επερχόμενων αλλαγών στο ΔΣ και της απόφασης των Μετόχων στις 25 Ιουλίου 2018:

- Το Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα αποτελείται από 10 μέλη (πέντε από τα οποία θα είναι νέα, ενώ τα υπόλοιπα πέντε θα εξασφαλίσουν τη διοικητική συνέχεια)

- Το Δ. Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έχει 5 Ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη (τέσσερα νέα), 1 (νέο) μη εκτελεστικό μέλος και 4 εκτελεστικά μέλη

- Ο νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα είναι ένα νέο, μη εκτελεστικό μέλος που θα πληροί τα κριτήρια ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και θα είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

- Η διάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου που προτείνεται συνδυάζει ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής διοίκησης, με εκτεταμένη διεθνή εμπειρία σε θέματα νομικά, κανονιστικής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, καθώς και σε θέματα διαχείρισης κινδύνου και αναδιαρθρώσεων.

• Αντίθετα, η πρόταση της CHANGE4ELLAKTOR είναι αναποτελεσματική και επικίνδυνη για τα συμφέροντα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και των μετόχων της, ενώ επίσης, παραβιάζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ διότι:

- Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα διοικείται από ένα 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα ελέγχεται πλήρως από τους Αδερφούς Καλλιτσάντση, καθώς τα υπόλοιπα 7 μέλη του διοικητικού συμβουλίου θα είναι νέα και εντελώς άπειρα σε σχέση με το αντικείμενο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

- Σύμφωνα με το άρθρο 5.2. του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΔΣ:
«Θα πρέπει να αποφεύγεται η αντικατάσταση του συνόλου των μελών σε μία και μόνη Γενική Συνέλευση, και η διαδοχή των μελών του Δ.Σ. να συντελείται σταδιακά».

Ο κανόνας αυτός αντικατοπτρίζει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης και προβλέπεται επίσης ρητά στο Μέρος Α, Κεφ. 5, αρθ. 5.1. του Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στον οποίο υπόκειται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR παραβιάζει ξεκάθαρα τον ανωτέρω κρίσιμο κανόνα και θέτει σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

- Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες Εταιρείες (Μέρος Α, Κεφ. 2, αρθ. 2.2) στον οποίο υπόκειται η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το Δ.Σ. μιας εισηγμένης εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκτελεστικά μέλη. Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR παραβιάζει ξεκάθαρα τον ανωτέρω κρίσιμο κανόνα αφού περιλαμβάνει την ύπαρξη ενός μόνου εκτελεστικού μέλους (Αναστάσιος Καλλιτσάντσης).

• Η πρόταση του CHANGE4ELLAKTOR είναι φαρισαϊκή διότι:

- Οι αδελφοί Καλλιτσάντση συμμετείχαν στο Δ.Σ. ως εκτελεστικά μέλη αυτού με τις ιδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέχρι τον Ιούνιο του 2018

- Τον Απρίλιο του 2018, οι Αδελφοί Καλλιτσάντση (Αναστάσιος Καλλιτσάντσης ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου) ψήφισαν για την υιοθέτηση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2017, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, χωρίς αναφορά σε τυχόν ελλείψεις στην – στρατηγική, στην οργανωτική και χρηματοοικονομική διάρθρωση, ή στην εταιρική διακυβέρνηση και δομή του Ομίλου.

- Τώρα οι αδελφοί Καλλιτσάντση ισχυρίζονται ότι η Εταιρική Διακυβέρνηση, η στρατηγική, η οργανωτική και η χρηματοοικονομική δομή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ανεπαρκείς ...

- Είναι προφανές ότι οι αδελφοί Καλλιτσάντση μέσα από εντελώς αβάσιμους και παραπλανητικούς ισχυρισμούς επιδιώκουν να αναλάβουν τη διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου Ελλάκτωρ.
Στο βωμό αυτού του σχεδίου δε διστάζουν να δυσφημίσουν την εταιρεία, τη διοίκηση της και τους βασικούς μετόχους της.

Οι πομπώδεις ανακοινώσεις δεν εντυπωσιάζουν πλέον κανέναν, καταδεικνύουν μόνο πανικό βλάπτουν το όνομα και την αξιοπιστία του Ομίλου και δημιουργούν αναστάτωση στους εργαζομένους. Τα προγράμματα έχουν δημοσιοποιηθεί το ίδιο και τα πρόσωπα που θα υλοποιήσουν την κάθε πρόταση, ο κάθε ένας βγάζει τα συμπεράσματα του».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018, 15:29