Κρητών Aρτος: Στο 79,50% το ποσοστό της SwitzGroup Europe

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, 19:05
Κρητών Aρτος: Στο 79,50% το ποσοστό της SwitzGroup Europe

Συνολικά 4.230.511 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 79,50% του συνόλου των μετοχών της "Κρητών Άρτος", κατέχει αμέσως και εμμέσως η "SwitzGroup Europe Limited" μετά τις τελευταίες αγορές μετοχών στις οποίες προέβη με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κρητών Άρτος: 

«Η εταιρεία με την επωνυμία "Κρητών Aρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία" και διακριτικό τίτλο "Κρητών Aρτος ΑΕΒΕ", εταιρία εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 17 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ, και σε συνέχεια της από 27/2/2019 ενημέρωσης που έλαβε από την εταιρία με την επωνυμία "SwitzGroup Europe Limited" ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η "SwitzGroup Europe Limited" προέβη σε αγορά, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC), 611.044 κοινών ονομαστικών μετοχών, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 11.48% του συνόλου των μετοχών της "Κρητών Aρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία" δ.τ. "Κρητών Aρτος ΑΕΒΕ".

Περαιτέρω, η εταιρία "SwitzGroup Europe Limited" απέκτησε εμμέσως, με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή (OTC), 19.585 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,37% του συνόλου των μετοχών της "Κρητών Aρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία" δ.τ. "Κρητών Aρτος ΑΕΒΕ", μέσω αγοράς των μετοχών αυτών από τη εταιρεία με την επωνυμία "Exalico Limited" της οποίας μοναδική μέτοχος είναι η "SwitzGroup Europe Limited".

Κατόπιν των ανωτέρω, η  "SwitzGroup Europe Limited" κατέχει αμέσως και εμμέσως συνολικά 4.230.511 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 79,50% του συνόλου των μετοχών της "Κρητών Aρτος Ανώνυμη Εμπορική και Βιοτεχνική Εταιρεία" δ.τ. "Κρητών Aρτος ΑΕΒΕ.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς του ΧΑ δεδομένου ότι το ποσοστό άμεσης και έμμεσης συμμετοχής των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "SwitzGroup Europe Limited" ανήλθε του ορίου του 5%».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019, 19:05