Lamda Development: Στις 15 Ιουλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά του ομολογιακού των 320 εκατ.

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, 18:16
Lamda Development: Στις 15 Ιουλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά του ομολογιακού των 320 εκατ.

Στις 15 Ιουλίου ξεκινά η δημόσια προσφορά των ομολογιών του κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού 320 εκατ. ευρώ της Lamda Development, η οποία, με βάση την ανακοίνωση της εταιρείας, θα διαρκέσει έως και τις 17 Ιουλίου.

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €270.000.000, θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, σημειώνεται στην ανακοίνωση - πρόσκληση της εταιρείας προς τους επενδυτές.

O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης"), της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το "Επιτόκιο"), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία "Βook Building") (εφεξής το "Βιβλίο Προσφορών"), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Η διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση - πρόσκληση της Lamda:

«Δυνάμει της από 23.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της "LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" (εφεξής η "Εταιρία" ή "Εκδότρια" ή "LAMDA DEVELOPMENT"), η οποία λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της 23.06.2020, η Εκδότρια μεταξύ άλλων, αποφάσισε:

(α)την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρία (εφεξής το "ΚΟΔ"), συνολικού ποσού έως €320.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 320.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000 (εφεξής οι "Ομολογίες"), βάσει των διατάξεων του Ν.4548/2018 και του Ν.3156/2003, έκαστος όπως ισχύει, (εφεξής η "Έκδοση") καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ (εφεξής το "Πρόγραμμα ΚΟΔ").

(β)ότι οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (εφεξής η "Δημόσια Προσφορά") με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Η.ΒΙ.Π."), θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το "Χ.Α.").

Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον €270.000.000, θα ματαιωθεί η Έκδοση και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής που έχει δεσμευθεί για έκαστο Ιδιώτη Επενδυτή θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

O προσδιορισμός της τιμής διάθεσης (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης"), της απόδοσης και του επιτοκίου των Ομολογιών (εφεξής το "Επιτόκιο"), θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (διαδικασία "Βook Building") (εφεξής το "Βιβλίο Προσφορών"), το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Η διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών θα διενεργηθεί μέσω διαδικασίας της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά Ειδικοί Επενδυτές.

Η τελική απόδοση θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους εντός του εύρους απόδοσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών.

Το εύρος απόδοσης θα οριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί, όπως προβλέπεται, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α., το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό. Σημειώνεται ότι για το προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών (pre-marketing period), οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι λαμβάνουν ενδεικτικές προσφορές από Ειδικούς Επενδυτές, ώστε να προσδιορίσουν, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, το εύρος της απόδοσης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς.

Η ανώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης δύναται να υπερβαίνει την κατώτατη έως 150 μονάδες βάσης. Επίσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.

Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α., το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Η μεθοδολογία αποτίμησης των όρων της συναλλαγής, ήτοι η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης προβλέπουν τη διενέργεια διαδικασίας pre-marketing σε δυνητικούς Ειδικούς Επενδυτές, τον καθορισμό εύλογου εύρους απόδοσης συνεπεία αυτού και την ανακοίνωση του εύρους πριν την έναρξη λειτουργίας του βιβλίου προσφορών.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών καθορίζονται οι τελικοί όροι της συναλλαγής σύμφωνα με το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, καθώς και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Ενδεικτικά εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε ένα χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων, εφόσον αυτό διαμορφωθεί στο ελάχιστο ύψος των €270 εκατ., το οποίο και ορίζεται ως προϋπόθεση έκδοσης των Ομολογιών.

Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τελικής Απόδοσης και της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος εύρους της απόδοσης.

Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά.

Εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, θα εκδοθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς, περιλαμβανομένου του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, η οποία θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης παρέχονται στην ενότητα 4.3.3 "Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών" του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών, ήτοι Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας έως €320.000.000 θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά αυτών στο επενδυτικό κοινό μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και να υποβάλλει σχετική αίτηση κάλυψης (η "Αίτηση-Κάλυψης") για την αγορά Ομολογιών, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία

ήγια ακέραιο πολλαπλάσιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως 320.000 Ομολογίες. Ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία

(1) Ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000.

Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., έχουν ορισθεί οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι. Ειδικότερα, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα Ελλάδος 10.00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα Ελλάδος 16.00 μ.μ.Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, από τις 10.00 π.μ. έως τις 17.00 μ.μ., εκτός της Παρασκευής 17 Ιουλίου 2020 κατά την οποία θα λήξει στις 16.00 μ.μ.

Για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών, πρέπει να υποβάλουν, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς, Αίτηση Κάλυψης για τις Ομολογίες, σε συμμόρφωση με τους όρους και προϋποθέσεις του από 07.07.2020 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου (εφεξής το "Ενημερωτικό Δελτίο") και του Προγράμματος ΚΟΔ.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διάθεσης ομολογιών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 "Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά" του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης στα καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, ήτοι της "Τράπεζα Eurobank Α.Ε.", της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ", της "EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.", της "ALPHA BANK A.E." και της "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.", των Μελών Η.ΒΙ.Π., καθώς και των Χειριστών του λογαριασμού τους στο Σ.Α.Τ. που συνεργάζονται με τα Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την υποβολή των Αιτήσεων Κάλυψης μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.

Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει να προσκομίζουν το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και τον Λογαριασμού Αξιών τους.

Οι Αιτήσεις Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών θα γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών, βάσει των οποίων εγγράφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην κατώτατη τιμή του εύρους της απόδοσης των Ομολογιών που θα ανακοινωθεί την προτεραία της πρώτης ημέρας της Δημόσιας Προσφοράς. Ως αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται το γινόμενο του αριθμού των αιτούμενων Ομολογιών επί την ονομαστική αξία €1.000 εκάστης Ομολογίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 "Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά" του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Ειδικοί Επενδυτές, υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης απευθείας στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους. Αιτήσεις Κάλυψης για λογαριασμό μόνον Ειδικών Επενδυτών υποβάλλονται και από Διαμεσολαβητές. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι Διαμεσολαβητές υποβάλλουν τις Αιτήσεις Κάλυψης απευθείας στους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους.

Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Η απόδοση που θα συμπεριλαμβάνεται στην Αίτηση Κάλυψης, εντός του ανακοινωθέντος εύρους, θα είναι με βήμα 5 μονάδων βάσης, ήτοι του 0,050%.

Οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές, απευθείας ή μέσω Διαμεσολαβητών, θα συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Βιβλίο Προσφορών, που θα διαχειρίζονται οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για το σκοπό του προσδιορισμού της ζητούμενης ποσότητας σε εναλλακτικές αποδόσεις, καθώς και του συνολικού αριθμού ζητούμενων Ομολογιών.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Βιβλίου Προσφορών, οι Ειδικοί Επενδυτές θα μπορούν να τροποποιήσουν ή/και να ακυρώσουν τις προσφορές τους. Οι ενδιαφερόμενοι Ειδικοί Επενδυτές και οι Διαμεσολαβητές αυτών μπορούν να πάρουν σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής και τροποποίησης ή/και ακύρωσης προσφορών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους.

Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα Ελλάδος 16:00), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή των Ειδικών Επενδυτών παρέχονται στην ενότητα 4.3.5 "Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερομένων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά" του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

•Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι κατ’ ελάχιστο 96.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 320.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και

•Το υπόλοιπο 70% των Ομολογιών (ήτοι κατά μέγιστο 224.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 320.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη: α) η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, β) η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, γ) το πλήθος των Ιδιωτών Επενδυτών, καθώς και δ) η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατανομής παρέχονται στην ενότητα 4.3.6 "Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς" του Ενημερωτικού Δελτίου.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρία, τις Ομολογίες και τον τρόπο διάθεσης αυτών, περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της 07.07.2020, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την 08.07.2020 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

∙ της Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε. athexgroup.gr/el/web/guest/companies-new-listings

∙της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia

∙της Εταιρίας https://www.lamdadev.com/el/ενημέρωση-επενδυτών/έγγραφα-κοινού- ομολογιακού-δανείου.html

∙του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης "Τράπεζα Eurobank Α.Ε." https://www.eurobank.gr/el/omilos/enimerosi-ependuton/enimerotika-deltia/enimerotika- deltia-sumboulos-anadoxos-trapeza-eurobank-ergasias-ae

∙του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου και Συμβούλου Έκδοσης "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ" https://www.piraeusbankgroup.com/lamdadevbond

∙του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου "EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ" https://www.euroxx.gr/gr/content/article/Lamda_Bond

∙του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου "ALPHA BANK A.E." https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/enimerotika-deltia και

∙του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." https://www.nbg.gr/el/retail/investment-products/enimerotika-deltia/deltia-epihirisewn

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρο Κηφισίας 37Α, 151 23 Μαρούσι, καθώς και στο δίκτυο των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων και Συμβούλων Έκδοσης, Τράπεζα Eurobank A.E. και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ALPHA BANK Α.Ε. και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020, 18:16