Λάμψα: Με 100% στην "Τουριστικά Θέρετρα"

Λάμψα: Με 100% στην "Τουριστικά Θέρετρα"
Στην απόκτηση μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.", ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου Sheraton Rhodes Resort, από την εταιρεία "Golf Residences Α.Ε." αντί τιμήματος 7.659.407,50 ευρώ προχώρησε η "Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, μετά την ανωτέρω εξαγορά, η Λάμψα ΑΕ πλέον είναι κύρια του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.".

Σκοπός της Λάμψα Α.Ε. είναι να προχωρήσει στην πλήρη απορρόφηση της εταιρείας "Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε." έως το τέλος του 2018. Με αυτόν τον τρόπο, προσδοκά την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακος μεταξύ των ξενοδοχείων, καθώς και καλύτερο συντονισμό της Διοικητικής Λειτουργίας και της Λειτουργίας Πωλήσεων, προσθέτει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018, 18:49