Με 43,75% η Dynaplus Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της Foodlink

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, 18:44
Με 43,75% η Dynaplus Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της Foodlink
Ποσοστό 43,75% απέκτησε η Dynaplus Holdings Ltd στο μετοχικό κεφάλαιο της Foodlink.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Foodlink:

«Η Leyenda Investments Ltd, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Βασίλειο Καρακουλάκη (Πρόεδρος Δ.Σ. της Foodlink) μεταβίβασε στην Dynaplus Holdings Ltd, 2.918.348 μετοχές έναντι τιμήματος 2.000.000 ευρώ.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής είναι η Leyenda Investments Ltd να κατέχει ποσοστό 19,43% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 2.591.652 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Πριν την ανωτέρω συναλλαγή, το ποσοστό συμμετοχής Leyenda Investments Ltd επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ανερχόταν σε 41,30%, ήτοι 5.510.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Η A.Mamalis Investments Ltd, συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αχιλλέα Μάμαλη (Διευθύνων Σύμβουλος της Foodlink) μεταβίβασε στην Dynaplus Holdings Ltd, το σύνολο του 2,46% των μετοχών που κατείχε, ήτοι 328.783 μετοχές και δικαιώματα ψήφου έναντι τιμήματος 225.377 ευρώ με αποτέλεσμα να παύει να κατέχει δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία.

Ο κ. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μεταβίβασε στην Dynaplus Holdings Ltd, 2.589.565 μετοχές έναντι τιμήματος 1.774.623 ευρώ. Αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής είναι ο κ. Μάμαλης να κατέχει ποσοστό 12,10% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι 1.614.778 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Πριν την ανωτέρω συναλλαγή, το ποσοστό άμεσης συμμετοχής του κ. Μάμαλη επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανερχόταν σε 31,51%, ήτοι 4.204.343 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Η Dynaplus Holdings Ltd, απέκτησε ως αποτέλεσμα των ανωτέρω συναλλαγών 5.836.696 μετοχές και δικαιώματα ψήφου έναντι συνολικού τιμήματος 4.000.000 ευρώ που αντιπροσωπεύουν το 43,75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Πριν τις ανωτέρω συναλλαγές η Dynaplus Holdings Ltd δεν κατείχε μετοχές της εταιρείας.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω συναλλαγή έγινε κατά τη διάρκεια της περιόδου εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Foodlink, συνεπώς οι αποκτηθείσες από την Dynaplus Holdings Ltd μετοχές είναι άνευ δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Ως εκ τούτου, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και με την εισαγωγή των νέων μετοχών που θα προκύψουν, τα ποσοστά συμμετοχής των ανωτέρω μετόχων θα μεταβληθούν εκ νέου και θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νέα ανακοίνωση της εταιρείας».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018, 18:44