Μετοχές τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών απέκτησε η Trastor

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, 18:41
Μετοχές τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών απέκτησε η Trastor

Μετοχές τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών απέκτησε η Trastor ΑΕΕΑΠ, όπως ανακοίνωσε σήμερα. Αναλυτικότερα πρόκειται για τις μετοχές των ακόλουθων εταιρειών:

- Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΓΚ47 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα κτίριο γραφείων στο Δήμο Αμαρουσίου συνολικής επιφανείας 4.378,12 τ.μ. Λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου και τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της ΑΓΚ 47 Α.Ε κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 5.102.014 ευρώ, σημειώνεται στην ανακοίνωση.

- Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα κτίριο

γραφείων στο Δήμο Κηφισιάς συνολικής επιφανείας 7.669,08 τ.μ.

Λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου και τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΑΕ κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 4.467.526 ευρώ.

- Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΝΤΕΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα κτίριο

γραφείων στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης συνολικής επιφανείας 1.720,02 τ.μ. Λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου και τα υπόλοιπα στοιχεία

ενεργητικού και παθητικού της MANTECOL A.E κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 952.605 ευρώ.

- Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΣ94 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» η οποία έχει στην ιδιοκτησία της ένα κτίριο γραφείων στο Δήμο Αθηναίων συνολικής επιφανείας 7.868,51 τ.μ. Λαμβάνοντας υπόψη την αξία του ακινήτου και τα υπόλοιπα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της VS94 ΑΕ κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 17.277.855 ευρώ σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019, 18:43