Μηδένισαν τον δανεισμό τους οι Μινωικές Γραμμές

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, 14:33
Μηδένισαν τον δανεισμό τους οι Μινωικές Γραμμές
Σε προπληρωμή του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της προχώρησε την Παρασκευή η εταιρεία Μινωικές Γραμμές ΜΙΝΟΑ Α.Ν.Ε., όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αποπλήρωσε το υπόλοιπο του ομολογιακού κοινοπρακτικού δανείου ποσού 48 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις ελληνικές και πέντε ξένες τράπεζες.

Η εταιρεία επισημαίνει πως ο τραπεζικός δανεισμός της ανέρχονταν στις 31/12/2004 σε 527 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα έχει μηδενιστεί.

Η παραπάνω θετική εξέλιξη, όπως τονίζουν οι Μινωικές Γραμμές, οφείλεται στη χρηματοοικονομική διάρθρωση της εταιρείας η οποία, παρά την οικονομική κρίση, βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία έτη σαν συνέπεια εξορθολογισμού της ναυτιλιακής της λειτουργίας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2018, 14:33