Μειωμένος κατά 23,91% ο τζίρος της ΕΛΙΝΟΙΛ στο εξάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020, 10:25
Μειωμένος κατά 23,91% ο τζίρος της ΕΛΙΝΟΙΛ στο εξάμηνο

Στο ποσό των 825,37 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΕΛΙΝΟΙΛ το πρώτο εξάμηνο του 2020 έναντι 1.084,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019, καταγράφοντας μείωση 23,91%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 23,9 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,54 εκατ. ευρώ έναντι 9,03 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, παρουσιάζοντας μείωση 27,57%.

Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε κέρδη 0,56 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ έναντι 1,3 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,57 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2019. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,65 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ έναντι 1,15 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2019.

Σε επίπεδο ομίλου, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, οι περισσότερες θυγατρικές παρουσίασαν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική, παρά την υποχώρηση της κερδοφορίας της που οφείλεται στα μειωμένα έργα λόγω της πανδημίας, διατηρεί την μέχρι τώρα καλή πορεία της και παρουσιάζει θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

Η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε ζημίες εξαιτίας του γενικευμένου lock down και της μειωμένης τουριστικής κίνησης.. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν VERD παρά την δύσκολη συγκυρία, βελτίωσε τα αποτελέσματά της σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, με αποτέλεσμα την θετική επίδρασή της στα αποτελέσματα του ομίλου.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020, 10:25