Moody's: Αναβάθμισε το outlook για τις αξιολογήσεις καταθέσεων των Alpha Bank, Eurobank, Εθνική

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, 14:30
Moody's: Αναβάθμισε το outlook για τις αξιολογήσεις καταθέσεων των Alpha Bank, Eurobank, Εθνική

Σε "θετικό" από "σταθερό" άλλαξε το outlook για τις αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων καταθέσεων των Alpha Bank, Eurobank και Εθνικής Τράπεζας, η Moody’s Investors Service.

Επίσης, οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις κινδύνου των τριών τραπεζών αναβαθμίστηκαν στο Β1 από το Β2, ενώ όλες οι άλλες αξιολογήσεις των τραπεζών έχουν επιβεβαιωθεί.

Ο Νόντας Νικολαΐδης, αντιπρόεδρος και senior credit officer της Moody’s, αναφέρει ότι "η σημερινή ενέργεια για τις ελληνικές τράπεζες, προκύπτει κυρίως από την προσδοκία μας για περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των assets, της χρηματοδότησης και της κερδοφορίας στο διάστημα 2019-2020, από ένα πιο υποστηρικτικό λειτουργικό περιβάλλον".

Σύμφωνα με τη Moody’s, η πρόσφατη αλλαγή της κυβέρνησης στην Ελλάδα, είναι πιθανό να επισπεύσει τις φιλικές προς την ανάπτυξη οικονομικές πολιτικές, οι οποίες θα καταστήσουν πιο ευνοϊκή για τις τράπεζες την εφαρμογή των στρατηγικών τους σχεδίων για την βελτίωση των χρηματοπιστωτικών τους αποδόσεων.

Αναφορικά με την ποιότητα των asset, η ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη, άνω του 2% στα επόμενα χρόνια, θα παράσχει σημαντική στήριξη στις προσπάθειες των τραπεζών να μειώσουν τα NPEs που αντιστοιχούν στο 45,2% των μεικτών δανείων στο σύστημα, στο τέλος Μαρτίου 2019 (χαμηλότερα από το 48,6% τον Μάρτιο του 2018).

Με βάση τους στόχους των τραπεζών για μείωση των NPEs, τα προβληματικά δάνεια του τραπεζικού συστήματος είναι πιθανό να μειωθούν στα περίπου 34 δισ. ευρώ (ή στο 21,2% των μεικτών δανείων), μέχρι το τέλος του 2021 από τα περίπου 82 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018.

Η μείωση των NPEs πιθανότατα θα βοηθηθεί από ένα σχήμα προστασίας των asset (APS) που προτείνει το ΤΧΣ, και το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός οχήματος ειδικού σκοπού που θα εκδίδει ομόλογα με κυβερνητική εγγύηση, αντίστοιχα με το ιταλικό μοντέλο GACS.

Υπάρχει ακόμη και η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για μεταβίβαση ενός σημαντικού μέρους των NPEs των τραπεζών (σχεδόν 40 δισ. ευρώ) μαζί με μέρος των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων, σε ένα SPV.

Αυτές οι προτάσεις έχουν κατατεθεί στην DG Comp για έγκριση και είναι μεταξύ των προτεραιοτήτων της νέας κυβέρνησης. Στο μεταξύ, οι τράπεζες επιδιώξουν και τις δικές τους πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ποιότητας των asset, κυρίως μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων των NPEs.

Η Moody’s εκτιμά ότι αυτές οι ενέργειες μοιάζουν όλο και πιο σίγουρες, καθώς οι προετοιμασίες επιταχύνονται μέσω συμφωνιών με εξωτερικά μέρη.

Επίσης, το θετικό outlook αποτυπώνει την εκτίμηση του οίκου αξιολόγησης για τις βελτιωμένες συνθήκες χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, με αυξημένες καταθέσεις των πελατών και πρόσβαση σε μη εγγυημένες διεθνείς κεφαλαιαγορές, τα οποία θα βοηθήσουν στην περαιτέρω διαφοροποίηση των χρηματοδοτικών τους πηγών και στην υποστήριξη της βασικής τους ρευστότητας.

Μετά από τις εκλογές, η Moody’s αναμένει την πλήρη κατάργηση των capital controls στη χώρα, κάτι που εκτιμά ότι πιθανώς θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών στο τραπεζικό σύστημα.

Η Moody’s αναμένει επίσης τη βελτίωση της βασικής κερδοφορίας των τραπεζών στους επόμενους 12-18 μήνες από τα τρέχοντα ασθενή επίπεδα μέσω χαμηλότερου κόστους προβλέψεων, της μείωσης των λειτουργικών δαπανών και των υψηλότερων εσόδων από τόκους, καθώς σταδιακά αυξάνουν τις εκταμιεύσεις δανείων.

Τα τραπεζικά κέρδη επίσης αναμένεται να επωφεληθούν από τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες και τα επενδυτικά κέρδη το 2019, εν όψει της μείωσης των spreads των ελληνικών κρατικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή τους.

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η σταδιακή βελτίωση των θεμελιωδών των τραπεζών μέσω χαμηλότερου επιπέδου προβληματικών δανείων, της αύξησης των καταθέσεων των καταναλωτών και της πρόσβασης σε μη εγγυημένες αγορές χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με τη σταδιακή ενίσχυση της χαμηλής κερδοφορίας και ρευστότητάς τους, ίσως μεταφραστεί σε υψηλότερες αξιολογήσεις στους επόμενους 12-18 μήνες.

Επίσης, η αναβάθμιση για τις Εθνική και Eurobank αποτυπώνει τον χαμηλότερο κίνδυνο αθέτησης των υποχρεώσεών τους και άλλων συμβάσεων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019, 14:30