"Μπλόκ" παλαιών μετόχων με 12,2% στη "Νηρεύς"

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, 16:33
"Μπλόκ" παλαιών μετόχων με 12,2% στη "Νηρεύς"
Σε από κοινού και συνδυασμένες (en block) ενέργειες σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra Capital Management LLC του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εισηγμένη εταιρεία "Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοίνωσαν ότι θα προβαίνουν εφ' εξής επτά μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας.

Πρόκειται για παλαιούς μετόχους της εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας που εκπροσωπούν συνολικά ποσοστό 12,26% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης.

Στο μπλοκ αυτό περιλαμβάνεται ο ιδρυτής και μέχρι πρότινος βασικός μέτοχος του Νηρέα Αριστείδης Μπελλές, η Linnaeus (του εκλιπόντα επιχειρηματία Kahka Bendukidze) που είχε αποκτήσει μετοχές της εισηγμένης, καθώς και η οικογένεια Χαβιάρα, επίσης εκ των ιδρυτών της εταιρείας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται πως:

«Οι μέτοχοι της εταιρείας ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.:

1. Αριστείδης Μπελλές, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 10.893.498 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,6982% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε.",

2. Νικόλαος Χαβιάρας, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 4.343.563 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,4773% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

3. Καλλιόπη Χαβιάρα, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 209.122 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,071% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

4. TEMPLE TRADING LIMITED, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 3.540.603 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,2042% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

5. LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V., μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 16.160.734 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5,4965% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

6. Παντελής Λαμπρινούδης, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 687.908 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,234% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.", και

7. Γεωργία Λαμπρινούδη, μέτοχος μειοψηφίας, κάτοχος 247.739 ονομαστικών μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,084% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.",

ανακοινώνουν ότι δυνάμει του από 4 Οκτωβρίου 2018 συμφωνητικού, συμφώνησαν να ενεργούν συνδυασμένα και από κοινού (en block) σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για την πώληση στην εταιρεία Amerra Capital Management LLC του συνόλου των μετοχών που τα συμβαλλόμενα μέρη κατέχουν στην εισηγμένη εταιρεία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018, 16:33