Ναυτεμπορική: Μείωση 21,63% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, 13:59
Ναυτεμπορική: Μείωση 21,63% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο

Η υπό ειδική διαχείριση εταιρεία Ναυτεμπορική ενημερώνει, σε συνέχεια της επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας επηρεάστηκε σημαντικά από τη συνεχιζόμενη ύφεση τόσο στην ελληνική, όσο και στην παγκόσμια οικονομία κατά το εννεάμηνο του 2020.

Η πανδημία COVID-19 και τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή της είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και κατά συνέπεια  τη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης. Αντίστοιχα, μειώθηκε τόσο η διαφημιστική δαπάνη των εταιρειών όσο και η ζήτηση των εφημερίδων με ανάλογη επίδραση στα έσοδα της εταιρείας.

Τα δε έσοδα από την οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων μηδενίστηκαν. Ωστόσο, η εταιρεία διατήρησε μέσα στις επικρατούσες αντίξοες συνθήκες ανταγωνισμού, μία κορυφαία θέση στον κλάδο των ΜΜΕ που ασχολούνται με την οικονομική ενημέρωση.

Το εννεάμηνο του 2020, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σημείωσε μείωση σε ποσοστό 21,63% και ανήλθε σε € 2,44 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το εννεάμηνο του 2019 ανερχόταν σε € 3,11 εκατ.. Για το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 0,79€ εκατ. έναντι € 0,85 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 σημειώνοντας μείωση κατά 6,34%.

Οι ζημιές προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 1,70 εκατ. έναντι ζημιών € 1,61 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 οι ζημιές ανήλθαν σε € 0,70 εκατ. έναντι ζημιών € 0,77 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής περιόδου.

Οι ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2020 ανήλθαν σε € 1,47 εκατ. έναντι ζημιών € 1,21 εκατ. το εννεάμηνο του 2019, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 οι ζημιές ανήλθαν σε € 0,62 εκατ. έναντι ζημιών € 0,64 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο της περσινής περιόδου.

Δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στη δανειακή θέση, στην κεφαλαιακή διάρθρωση και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, 13:59