Ο Henrik Jepsen νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του ΟΛΘ

Ο Henrik Jepsen νέος Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του ΟΛΘ
Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» ανακοινώνει τον ορισμό από 02.10.2018, του κ. Henrik Jepsen ως Γενικό Οικονομικό Διευθυντή και Διευθυντή Οικονομικού.

Επιπλέον ορίζει ως αναπληρωτή του τον κ. Αστέριο Μπρόζο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018, 13:49