Ο Όμιλος Μαΐλλη προχωρά σε περαιτέρω κινήσεις λειτουργικής αναδιάρθρωσης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018, 19:19
Ο Όμιλος Μαΐλλη προχωρά σε περαιτέρω κινήσεις λειτουργικής αναδιάρθρωσης
Επικέντρωση σε κύρια προϊόντα (μηχανές συσκευασίας και εργαλεία, μεταλλικές και πλαστικές ταινίες περίδεσης, και υψηλής ποιότητας λύσεις περιτύλιξης), βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού για την Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και σταθερότητα και βιωσιμότητα των εταιρικών δραστηριοτήτων μέσω του εξορθολογισμού του κόστους. Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της στρατηγικής λειτουργικής αναδιάρθρωσης που πραγματοποιεί ο Όμιλος Μαΐλλη,

Σε αυτό το πλαίσιο, η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα αναδιαμορφώνεται με την σταδιακή μείωση και εν τέλει διακοπή, της παραγωγής του εργοστασίου της Αλεξανδρούπολης.

Πιο συγκεκριμένα, η διακοπή της παραγωγής αφορά στα προϊόντα Χαρτογωνίες, Θερμοσυρρικνούμενο φιλμ και εκτατό φιλμ και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Σημειώνεται ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργοστασίου και των γραμμών παραγωγής δεν προβλέπεται να μεταφερθεί σε άλλη παραγωγική μονάδα του Ομίλου, αλλά θα εκποιηθεί προς τρίτους αγοραστές.

Με σεβασμό στην πολύχρονη προσφορά και αφοσίωση των ανθρώπων της, η εταιρεία έχει μεριμνήσει για αποζημιώσεις πλέον του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, για τους 49 εργαζομένους του εργοστασίου που επηρεάζονται.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στα Οινόφυτα, οι οποίες περιλαμβάνουν μονάδα παραγωγής και τις μονάδες πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών της εταιρείας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Ελλάδα, θα συνεχίσουν την απρόσκοπτη λειτουργία τους. Η Μαΐλλης θα συνεχίσει να απασχολεί σχεδόν 200 άτομα στην Ελλάδα. Η μονάδα παραγωγής στα Οινόφυτα, αποτελεί την κύρια εξαγωγική βάση του Ομίλου, σε προϊόντα μεταλλικής περίδεσης.

Σε ό,τι αφορά στις δραστηριότητες του Ομίλου Μαΐλλη στην Ιταλία, μία επιχειρηματική μονάδα στον τομέα των μηχανών συσκευασίας θα κλείσει τους επόμενους μήνες, με αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού στην Ιταλία κατά 50 υπαλλήλους. Η πρωτοβουλία αυτή θα ευθυγραμμίσει τις δραστηριότητες και στην Ιταλία, με τη στρατηγική του Ομίλου, να επικεντρωθεί σε εξειδικευμένα κέντρα τεχνογνωσίας που θα του προσφέρουν τη δυνατότητα να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες και να προσφέρει λύσεις με βάση τις ανάγκες των πελατών του.

Εν τω μεταξύ την 1η Μαρτίου, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της MJ Maillis SA αποφάσισε την αναδιοργάνωση του ομίλου MJ Maillis με την ίδρυση δύο νέων εταιρειών συμμετοχών στο Λουξεμβούργο. Στο πλαίσιο αυτό ιδρύθηκε η Maillis International SA (μητρική εταιρεία της MJ Maillis SA) και η εταιρεία συμμετοχών επίσης στο Λουξεμβούργο, η Maillis Holding SRL.

Στην τελευταία η MJ Maillis SA συνεισέφερε όλες τις επενδύσεις της με λογιστική αξία περίπου 117,7 εκατ. ευρώ. Εν συνεχεία η MJ Maillis SA πούλησε την επένδυση που κατείχε στη Maillis Holding SRL, στη Maillis International SA (μητρική εταιρεία) έναντι 144,9 εκατ. ευρώ, με καθαρό κέρδος περίπου 27,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα η MJ Maillis προχώρησε σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 144,9 εκατ. ευρώ ποσό το οποίο εισέφερε στη μέτοχο Maillis International SA.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018, 19:19