ΟΛΘ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, 18:39
ΟΛΘ: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ, που εξελέγη κατά την χθεσινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ιδιότητα των μελών του ορίστηκε ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Μέλλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ./ Ο.Λ.Θ. ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος,

2. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ , εκτελεστικό μέλος,

3. Δημήτριος Ρούτος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ, ανεξάρτητο μη
εκτελεστικό μέλος,

4. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος,

5. Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Παναγιώτης Καρδαράς, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Δημήτριος Μπίκας, μη εκτελεστικό μέλος,

8. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

9. Κωνσταντίνος Καρούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 16.02.2018, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Ρούτο Δημήτριο του Κων/νου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

2) Βλάχο Άγγελο του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος και

3) Καρούλη Κωνσταντίνο του Στεργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, 18:39