Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της J&P-ΑΒΑΞ με απορρόφηση της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018, 12:55
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της J&P-ΑΒΑΞ με απορρόφηση της θυγατρικής ΑΘΗΝΑ
Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της J&P-ΑΒΑΞ με απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.

Συγκεκριμένα, η J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι' απορρόφησης της 100% θυγατρικής της εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Κ.Ν.2190/1920, το άρθρο 54 του Ν.4172/2013 και το άρθρο 61 του Ν.4438/2016, δυνάμει της 135598/14.12.2018 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση του υπουργείου καταχωρήθηκε την 14.12.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1597391.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018, 12:55