ΟΠΑΠ: Στις 7/5 η αποκοπή μερίσματος, 14/5 η έναρξη πληρωμής

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, 15:55
ΟΠΑΠ: Στις 7/5 η αποκοπή μερίσματος, 14/5 η έναρξη πληρωμής
Το οικονομικό ημερολόγιο για το 2018 ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ.
Ειδικότερα:

Τρίτη, 27.03.2018: Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2017

Τετάρτη, 28.03.2018: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Τετάρτη, 25.04.2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Δευτέρα, 07.05.2018: Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος χρήσης 2017, δηλαδή πριν την 18.05.2018 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται

Τρίτη, 08.05.2018: Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος - Record Date

Δευτέρα, 14.05.2018: Έναρξη πληρωμής μερίσματος χρήσης 2017

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω πληρώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, 15:55