ΟΤΕ: Πρόθεση αγοράς έως 30.000.000 ιδίων μετοχών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018, 17:49
ΟΤΕ: Πρόθεση αγοράς έως 30.000.000 ιδίων μετοχών
Την πρόθεσή του για αγορά έως 30.000.000 ιδίων μετοχών, κατά τη χρονική περίοδο από 4/4/2018 έως και 31/1/2019 σε εύρος τιμών από €1 (κατώτατη τιμή αγοράς) έως €30 (ανώτατη τιμή αγοράς) ανά μετοχή, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΤΕ.

Το μέγιστο ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών, κατά την προαναφερόμενη περίοδο, ανέρχεται σε €95 εκ., συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει:

Το τελικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Η Εταιρεία ανέθεσε στην Χρηματοοικονομική Εταιρεία Morgan Stanley & Co International Plc ως Κύριο Ανάδοχο, την διαχείριση κατά την κρίση της, του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών κατά την ως άνω περίοδο.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Η Εταιρεία κατέχει σήμερα 1.343.110 ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 0,27% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 3 Απριλίου 2018, 17:49