Πτώση 22% στα κέρδη της Allianz το 2017

Πτώση 22% στα κέρδη της Allianz το 2017
Διψήφιο ποσοστό πτώσης λόγω έκτακτων ζημιών κατέγραψαν τα κέρδη της Allianz το δ’ τρίμηνο του 2017.
Ειδικότερα, τα κέρδη της γερμανικής ασφαλιστικής υποχώρησαν κατά 22% στα 1,43 δις. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 2,76 δις. δολάρια από 3 δις. δολάρια την ίδια περίοδο το 2016.

Αντίθετα, τα κέρδη της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 5,6% στα 31,7 δις. ευρώ την εν λόγω περίοδο.

Η εταιρεία απέδωσε την υποχώρηση των κερδών την σε έκτακτα γεγονότα που συνδέονται με την φορολογική μεταρρύθμιση στις ΗΠΑ και την πώληση της Oldenburgische Landesbank.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018, 14:19