ΣΕΒ: Πληθωρισμός καθηγητών πανεπιστημίου-Ελάχιστοι στη βιομηχανία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, 15:59
ΣΕΒ: Πληθωρισμός καθηγητών πανεπιστημίου-Ελάχιστοι στη βιομηχανία

Για πληθωρισμό όσων επιλέγουν ακαδημαϊκή καριέρα ή απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κάνει λόγο ο ΣΕΒ, ενώ την ίδια στιγμή παρατηρεί ότι μόλις το 2,3 % απασχολούνται στη βιομηχανία.

Για να αντιστρέψει το φαινόμενο αυτό, που εξελίσσεται από το 2000, ο ΣΕΒ φιλοδοξεί να εισάγει τον θεσμό των βιομηχανικών διδακτορικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε σχετική έρευνα του Συνδέσμου, στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 44.000 διδάκτορες, δηλαδή το 2% του συνόλου των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ενώ οι Έλληνες επιστήμονες συμμετέχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα (6η θέση της σχετικής κατάταξης), στην παραγωγή καινοτομίας η Ελλάδα κατατάσσεται συστηματικά στις τελευταίες θέσεις σε διεθνείς δείκτες. Έτσι, τονίζει ο ΣΕΒ, παρά την σημαντική επιστημονική αριστεία, η γνώση δεν αποτελεί ακόμα σημαίνοντα αναπτυξιακό παράγοντα.

Οι Βιομηχανικές Διδακτορικές Διατριβές που προτείνει ο ΣΕΝ είναι, πρωτότυπα αλλά εφαρμοσμένου προσανατολισμού, ερευνητικά έργα. Εκπονούνται από υποψήφιους διδάκτορες - σε ατομικό ή σε ομαδικό επίπεδο - στοχεύοντας στην εξεύρεση αυθεντικής και επιστημονικά τεκμηριωμένης λύσης σε συγκεκριμένα προβλήματα μιας επιχείρησης. Η τελευταία, είναι, κατά κανόνα, και ο παραγγελιοδόχος της έρευνας.

Στις προτάσεις του ΣΕΒ για την προώθηση των βιομηχανικών διατριβών περιλαμβάνονται:

- Η καθιέρωση μηχανισμού ενημέρωσης, μέσω υποβολής δήλωσης ερευνητικού ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις, η οποία θα κοινοποιείται στο διδακτικό/ ερευνητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι.

- Η συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για επιλογή θεμάτων διδακτορικών διατριβών, βασισμένων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές ή και τεχνολογικές προκλήσεις, με προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και το Industry 4.0.

- Η δημιουργία ειδικού πλαισίου απασχόλησης υποψήφιων διδακτόρων που εκπονούν βιομηχανική διδακτορική διατριβή για λογαριασμό επιχείρησης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, 16:00