Συστήματα Sunlight: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, 19:25
Συστήματα Sunlight: Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα

Τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, γνωστοποίησε η εταιρεία Συστήματα Sunlight ABEE. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Βασίλειος Μπίλλης, πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.

Δημήτριος Γκούμας, αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Αλέξανδρος Μάνος, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Μιχαήλ Μαστοράκης, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

Στέργιος Νέζης, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Ιωάννης Παντολέων, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Ρούμπεν Μπουρλάς, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Σπυρίδων Κόπολας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

Στέφανος Κανίδης, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

Λάμπρος Μπίσαλας, μέλος ΔΣ, εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία του ανωτέρω διοικητικού συμβουλίου είναι πενταετής και λήγει στις 28 Ιανουαρίου 2024 και παρατείνεται, μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση, μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία, όμως, δεν μπορεί να περάσει την εξαετία.

Εκ των ανωτέρω, οι κάτωθι αναφερόμενοι απαρτίζουν την τριμελή επιτροπή ελέγχου της εταιρείας:

Δημήτριος Γκούμας, αντιπρόεδρος και μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Αλέξανδρος Μάνος, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Στέργιος Νέζης, μέλος ΔΣ, μη εκτελεστικό μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, 19:25