Στο «έλεος του Θεού» ο ιστορικός Ελληνικός Νηογνώμονας

Στο «έλεος του Θεού» ο ιστορικός Ελληνικός Νηογνώμονας
Η κρίση στη χώρα μας δεν θα μπορούσε να αφήσει και το κομμάτι της ναυτιλίας αλώβητο. Ένα σημαντικό γρανάζι της(της ναυτιλίας), ο ιστορικός Ελληνικός Νηογνώμονας που σε δύο χρόνια θα γιορτάσει τον έναν αιώνα ζωής, είναι ένα βήμα πριν το λουκέτο.

Οι εργαζόμενοι είναι εδώ και 7 μήνες απλήρωτοι, κάποιοι από αυτούς έχουν κάνει επίσχεση εργασίας, ενώ οι περισσότεροι ετοιμάζονται να κινηθούν νομικά στις 22 Δεκεμβρίου, σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το δώρο των Χριστουγέννων.

Όλα ξεκίνησαν πριν από έναν περίπου χρόνο όταν ορίζονταν προσωρινές διοικήσεις. Άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα προβλήματα ρευστότητας.

Την ώρα που γράφουμε αυτές τις γραμμές, διοίκηση δεν υπάρχει, άρα δεν μπορούν να εκδοθούν και νέα πιστοποιητικά πλοίων.

Τι γίνεται όμως με τα ήδη υπάρχοντα πιστοποιητικά των περίπου 3 χιλιάδων πλοίων που ανήκουν στον ελληνικό νηογνώμονα;

Πηγές αναφέρουν πως ισχύουν όσα έχουν μέχρι σήμερα. Αν όμως, ω μη γένοιτο συμβεί κάτι, ο ελληνικός νηογνώμονας δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει το πλοίο.
Όταν λήξει το πιστοποιητικό, κάθε πλοίο μπορεί να πάει στον νηογνώμονα που θα επιλέξει.

Τι θα συμβεί όμως αν για κάποιο λόγο με δεδομένα τα οικονομικά προβλήματα η εταιρεία πτωχεύσει και 3 χιλιάδες πλοία, αναζητήσουν νηογνώμονα;

Είναι σίγουρο πως η αναστάτωση που θα προκληθεί θα είναι τεράστια, μιας που οι δύο υπάρχοντες νηογνώμονες δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν άμεσα τουλάχιστον στις νέες ανάγκες που θα παρουσιαστούν.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα ζήτημα που τόσο τα δύο υπουργεία, Εργασίας και Ναυτιλίας, θα πρέπει να δουν με ευαισθησία και αποτελεσματικότητα.

Ποιος είναι ο Ελληνικός Νηογνώμονας

Ο Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε. ιδρύθηκε το 1919 και είναι η συνέχεια της "VERITAS HELLENIQUE ET REGLEMENTS DE CLASSIFICATION DES NAVIRES", η οποία ιδρύθηκε το 1870 από την «Banque Maritime Archange».

Παρά τους διάφορες δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια αυτής της θυελλώδους και ανήσυχης περιόδου στην ανατολική Μεσόγειο, κατόρθωσε να επιβιώσει, να αναπτυχθεί και να αποκτήσει εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση στον τομέα της επιθεώρησης και κατάταξης των πλοίων.

Η Ελληνική Ναυτιλιακή Διοίκηση έχει αναγνωρίσει επίσημα τον Ε.Ν. από το 1919, τη χρονιά που ιδρύθηκε και τον έχει ενσωματώσει στο εθνικό σύστημα ναυτιλιακής υποδομής.
Τον Μάιο του 1994, ο Οργανισμός εξέδωσε τους αναθεωρημένους Κανόνες και Κανονισμούς του, σύμφωνα με τις ενοποιημένες απαιτήσεις των ψηφισμάτων του ΙΜΟ και της διεθνούς ένωσης νηογνωμόνων (IACS).
Τι κάνει

Ο Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε είναι μη κυβερνητικός Διεθνής Οργανισμός, αφιερωμένος στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας στη βιομηχανία.

Από την ίδρυσή του το 1919, ο Ε.Ν. έχει αναπτύξει διεθνές δίκτυο επιθεωρητών, αποκλειστικής απασχόλησης.

Ο Ε.Ν. εξυπηρετεί τη διεθνή ναυτιλιακή και βιομηχανική κοινότητα προσφέροντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

1. Επιθεώρηση και κατάταξη σε κλάση όλων των τύπων πλοίων και των υπεράκτιων εγκαταστάσεων.

2. Εποπτεία και έγκριση σχεδίων των νεότευκτων πλοίων, των μετατροπών ή / και τροποποιήσεων τους, υπεράκτιων εγκαταστάσεων, μηχανών, λεβήτων και βιομηχανικών εξαρτημάτων και υλικών.

3. Επιθεωρήσεις και έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών για λογαριασμό 28 σημαιών κρατών.

4. Πιστοποίηση Διαχείρισης της Ασφάλειας διαχειριστριών εταιρειών, καθώς και των πλοίων τους, σε συμμόρφωση με τον Κώδικα ISM.

5. Πιστοποίηση Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000.

6. Πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001.

7. Δημοσίευση και κωδικοποίηση τεχνικών κανόνων και κανονισμών.

8. Πιστοποίηση σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS).

9. Ο Ε.Ν. κατέχει ηγετικό ρόλο στην έρευνα και την ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, συμμετέχοντας σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα ιδρύματα.

10. Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις πλοίων και γραφείων πληρωμάτων σύμφωνα με την Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006)

Ο Ε.Ν. έχει υπογράψει επίσημες συμφωνίες με τους σημαντικότερους διεθνείς νηογνώμονες για την αμοιβαία εκπροσώπηση και ανταλλαγή τεχνολογίας.
Ενεργεί ως σύμβουλος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχετικά με τεχνικά θέματα και συμμετέχει ως μόνιμος τεχνικός σύμβουλος στην Ελληνική Αντιπροσωπεία του ΙΜΟ και σε άλλες κυβερνητικές αντιπροσωπείες.

Έχοντας επεκτείνει τις υπηρεσίες του ο Ε.Ν. έχει καταφέρει να εποπτεύει την κατασκευή σχεδόν όλων των ειδών των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ έχει διαπιστευτεί ως Κοινοποιημένος Οργανισμός, για να επιθεωρεί και πιστοποιεί μια ποικιλία προϊόντων, όπως: ανυψωτικά, Ικριώματα, δοχεία πίεσης, Λέβητες, μηχανές, προσωπικό αναψυχής. Οι δραστηριότητές του στον βιομηχανικό τομέα επεκτείνονται συνεχώς, ακολουθώντας τις αυξανόμενες σχετικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αγοράς.

Τέλος, ο Ε.Ν. παρακολουθεί διαρκώς όλες τις εξελίξεις στη ναυτιλιακή νομοθεσία και την θαλάσσια τεχνολογία και εκπαιδεύει το τεχνικό προσωπικό του ανάλογα, διατηρώντας ταυτόχρονα, στενή επαφή με τους πελάτες του προκειμένου να τους ενημερώνει σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, όταν απαιτείται.

Η αποστολή του Ε.Ν. είναι:

να υπηρετεί τα συμφέροντα

και τις ανάγκες του κοινού,

καθώς και των πελατών μας,

με την διασφάλιση

της ασφάλειας της ζωής

και της περιουσίας

και με την πρόληψη της ρύπανσης

του φυσικού περιβάλλοντος


Η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την διαρκή ανάπτυξη και έλεγχο των Κανόνων και των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συντήρηση της λειτουργίας των ναυτιλιακών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων.


Διαπιστεύσεις-Πιστοποιητικά


Ο Ε.Ν. έχει διαπιστευτεί από τον Δεκέμβριο 2001, κατά το πρότυπο ISO / IEC 17020, να πραγματοποιεί, ως Φορέας Ελέγχου Τύπου Α, ελέγχους προϊόντων, όπως ορίζεται στα Πεδία Διαπίστευσης του πιστοποιητικού αριθ. 59-3.
Έχει επίσης διαπιστευθεί από τον Αύγουστο 2015 κατά το πρότυπο ISO 17065, για την πιστοποίηση των προϊόντων, όπως ορίζεται στα Πεδία Διαπίστευσης του πιστοποιητικού αριθ. 60-4, και, τέλος, έχει διαπιστευτεί κατά το πρότυπο ISO / IEC 17021, για την εκτέλεση των ελέγχων και πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης, όπως ορίζεται στα πεδία της διαπίστευσης του πιστοποιητικού αριθ. 9-4, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.).

O Ελληνικός Νηογνώμονας επίσης διαπιστευθεί (από τον Νοέμβριο 2015) κατά το πρότυπο ISO / IEC 17024, για την πιστοποίηση προσώπων.


ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Ν.


Από το Μάιο 1995 ο Ελληνικός Νηογνώμονας έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και συντηρεί ένα εσωτερικό σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001, όπως έχει ερμηνευθεί από το QSCS της διεθνούς ένωσης νηογνωμόνων IACS.

Αυτό το σύστημα ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης INTERTEK, ο οποίος είναι διαπιστευμένος φορέας UKAS.

Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τις επιθεωρήσεις πλοίων και την κατάταξη τους σε κλάση, τόσο για τα πλοία εν υπηρεσία όσο και τις νέες κατασκευές, κυβερνητικές επιθεωρήσεις για λογαριασμό των Αρχών σημαιών, τεχνικές μελέτες, υπολογισμούς και εκτιμήσεις.

Πηγή: PortCity

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017, 14:45