ΤτΕ: Στις 26/2 η ΓΣ για την έγκριση διάθεσης μερίσματος

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018, 13:52
ΤτΕ: Στις 26/2 η ΓΣ για την έγκριση διάθεσης μερίσματος
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, στις 12:00 το μεσημέρι, καλεί τους μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος, το γενικός συμβούλιο της Τράπεζας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2017.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017.

3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2017 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 941.800.203.-, ως εξής:

-Μικτό μέρισμα προς πληρωμή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-

-Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 928.451.000.

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

6. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2018.

7. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2017.

8. Εκλογή Συμβούλων.

9. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2018.

10. Λοιπές Ανακοινώσεις

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018, 13:52