ΤΙΤΑΝ: Στα €15,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη του α' τριμήνου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021, 11:44
ΤΙΤΑΝ: Στα €15,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη του α' τριμήνου

Στα €56,1 εκ. ανήλθαν τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Titan Cement International SA για το πρώτο τρίμηνο του 2021, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων και την αναβολή εργασιών συντήρησης, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν κατά €31 εκατ. φτάνοντας τα €15,3 εκατ., έναντι ζημίας €15,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, χάρη στα βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη, τα χαμηλότερα έξοδα χρηματοδότησης και τα κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €371 εκατ., χαμηλότερος κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου (σε τοπικά νομίσματα o κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%).

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων α' τριμήνου η εταιρεία κάνει λόγο για ένα «δυναμικό ξεκίνημα της χρονιάς χάρη στην ανθεκτικότητα της ζήτησης και την αύξηση των τιμών στις κυριότερες αγορές μας», ενώ επισημαίνει ότι και οι «εκτιμήσεις για το 2021 παραμένουν θετικές, χάρη στις ευνοϊκές τάσεις στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος».

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ο όμιλος σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε €371 εκατ., μειωμένος κατά 3,6% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2020 λόγω της εξασθένησης του αμερικανικού δολαρίου και των νομισμάτων που συνδέονται με αυτό, ενώ κατά τα άλλα οι τάσεις των αγορών παρέμειναν αυξητικές. Σε τοπικά νομίσματα ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,2%.

Η σταδιακή εξομάλυνση των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, η λειτουργική ευελιξία του Ομίλου και η αναβολή των εργασιών συντήρησης στις ΗΠΑ είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των λειτουργικών κερδών (EBITDA) τα οποία διαμορφώθηκαν στα €56,1 εκατ. έναντι €40,6 εκατ. το 2020. Σε συγκρίσιμη βάση, τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤDA) του πρώτου τριμήνου 2021 θα ήταν χαμηλότερα κατά $10 εκατ. τα οποία αφορούν το εκτιμώμενο κόστος συντήρησης που θα πραγματοποιηθεί φέτος το δεύτερο τρίμηνο.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021 τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν σε €15,3 εκατ., βελτιωμένα κατά €31 εκατ., έναντι ζημίας €15,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020, η οποία συμπεριελάμβανε €9 εκατ. από την αποτίμηση συμβάσεων hedging επιτοκίου σε δολάρια.

Η χρονιά ξεκίνησε θετικά με τη ζήτηση στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, ιδίως τον μήνα Μάρτιο, τις τάσεις στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να διατηρούνται ισχυρές, τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά να παραμένουν θετικές και την αγορά της Ανατολικής Μεσογείου να σημειώνει σχετική βελτίωση.

Οι τάσεις των πωλήσεων ήταν θετικές σε όλα τα προϊόντα. Οι πωλήσεις τσιμέντου και κλίνκερ του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3% χάρη στην υψηλότερη ζήτηση στις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε. Οι πωλήσεις αδρανών υλικών και έτοιμου σκυροδέματος αυξήθηκαν κατά 3% και 1% αντίστοιχα.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021, 11:52