Το νέο ΔΣ της Δάιος Πλαστικά

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021, 17:01
Το νέο ΔΣ της Δάιος Πλαστικά

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της Δάιος Πλαστικά, το οποίο θα έχει 5ετή θητεία, καθώς και η νέα Επιτροπή Ελέγχου. Συγκεκριμένα, το νέο ΔΣ αποτελούν οι:

- Αστέριος Δάιος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

- Δημήτρης Δάιος, εκτελεστικό μέλος

- Γεώργιος Φλωρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

- Ευαγγελία Γεωργαλή, μη εκτελεστικό μέλος

Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε κατόπιν ψηφοφορίας ο Γεώργιος Φλωρίδης.

Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης ως μέλη ο Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης και ο Χρήστος Πετρίδης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021, 17:01